Makars arvsrätt

När makar med äktenskapsord ej giftorätt avlider. Hur delas deras tillgångar vid bodelningen?

Den ena av makarna efterlämnar en bror den andra efterlämnar en halvsyster. Ingen av makarna har närmare anhöriga.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).(för att se lagtexten, tryck på länkarna)

Jag ska först förklara lite mer utförligt hur egendom kan undantas från giftorätten och därefter försöka besvara din fråga. Jag hoppas att jag har uppfattat din fråga korrekt och om inte får du gärna återkomma med förtydligande.

Om man är gift har man giftorätt i den andre makens egendom. Det innebär att vid en upplösning av äktenskapet (vilket är vid skilsmässa eller död) ska makarnas alla tillgångar sammanslås och delas lika i en bodelning, i enlighet med 9 kap 1 § ÄktB. I 10 kap 1 § ÄktB står att i en bodelning ingår makarnas giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods! Endast egendom som gjort till enskild undgår med andra ord att bli föremål för giftorätten. Hur egendom kan göras till enskild, och därmed undantas i bodelningen, framgår uttömmande av 7 kap 2 § ÄktB. Där räknas sex olika sätt upp. Ett av sätten är att skriva in det i ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan man skriva in att viss egendom ska vara den ena makens enskilda, vilket innebär att den andre maken saknar giftorätt i just den egendomen. Denna egendom kommer alltid tillfalla den förstnämnda maken vid en upplösning av äktenskapet.

Makar har alltså alltid giftorätt i all egendom som inte har gjorts till enskild på ett av de beskrivna sätten i 7 kap 2 § ÄktB. 7 kap 2 § ÄktB är en uttömmande lista på vilka sätt egendom kan göras till enskild och andra sätt för egendom att bli enskild (och därmed undantas från giftorätten) finns inte.

I din fråga skriver du att makar har äktenskapsförord men ej giftorätt. Detta tolkar jag som att makarna i sitt äktenskapsförord har skrivit in att all deras respektive egendom ska vara enskild. Detta innebär att makarna behåller sina egna respektive tillgångar vid en upplösning av äktenskapet.

Dock finns regeln om makars arvsrätt. Denna säger att när en make som saknar bröstarvingar (=barn) avlider tillfaller denne makens kvarlåtenskap (alltså egendom, tillgångar) den efterlevande maken, oavsett om egendom gjort till enskild och därmed undantagits från giftorätten, eller ej, i enlighet med 3 kap 1 § ÄB. Arvsberättigade från den först avlidna maken kan därefter, när den efterlevande maken dör, ha rätt till efterarv, i enlighet med 3 kap 2 § ÄB.

Svaret på din fråga är sammanfattningsvis: Om den ena maken dör ärver den efterlevande maken hens kvarlåtenskap, i enlighet med makars arvsrätt. Om makarna har giftorätt i varandras egendom eller inte (alltså om egendomen gjort till enskild eller inte) saknar betydelse i detta sammanhang. Dock förutsätter makes arvsrätt (att man ärver sin avlidna makes kvarlåtenskap) att det inte finns något testamente som säger något annat! Brodern/halvsystern har därefter rätt till efterarv från den först avlidna maken när den efterlevande maken avlider, i enlighet med 3 kap 2 § ÄB. Men detta är alltså först efter den efterlevande makens död.

Hoppas jag har förstått din fråga rätt och att du fått klarhet i saken. Annars är du välkommen att återkomma genom att skriva i kommentarsfältet!

Med Vänliga Hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning