Makars ansvar för varandras skulder

FRÅGA
Vad är makarnas ansvar för varandras och gemensamma skulder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Bestämmelser om makars samlevnad regleras i äktenskapsbalken. I 1 kap. 3 § stadgas att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Man ansvarar således inte för skulder hänförliga till den andra maken.

Det finns dock en situation där den ena make indirekt kan behöva svara för den andra makens skulder. Om den ena makens skulder skulle överstiga dennes tillgångar kan utmätning bli aktuell enligt utsökningsbalkens 4 kap. Enligt 19 § anses gäldenären vara ägare till lös egendom som finns i makars gemensamma besittning, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen enligt lagen om samägande och om det inte heller framgår att egendomen tillhör den andra maken. Detta innebär att lös egendom som tillhör den ena maken, men som finns i makarnas gemensamma besittning, kan utmätas om man ej kan bevisa att egendomen endast tillhör den ena maken.

Vill man försäkra sig om att viss egendom ska vara den ena makens enskilda, kan det därför vara klokt att upprätta ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 3 § i äktenskapsbalken. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, undertecknat av makarna, samt ingivet för registrering hos Skatteverket.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85464)