FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord06/07/2018

Makars ansvar för skulder samt äktenskapsförord

Hej! Jag och min man vill skriva något som säkerställer att våra skulder och våra tillgångar är enskild egendom.

Om min man skulle ta ett lån nu när vi är gifta, kan jag undvika att bli skyldig till detta? Min man har skulder sedan tidigare.

Om någon av oss får ärva eller får en gåva av våra föräldrar, hur håller vi isär detta? Är det ett äktenskapsförord vi ska skriva med något särskilt tillägg?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i äktenskapsbalken.

Enligt svensk rätt, så råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap 3 § ÄktB. Du har alltså inget ansvar för din makes skulder.

Vid en eventuell bodelning ska man reda ut vad som ska ingå i bodelningen, alltså vad som är er egendom gemensamt och vad som inte ska vara med och således är er enskilda egendom. Enligt 10 kap 1§ ÄktB så ska det som kallas giftorättsgods ingå i bodelningen. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods.

Gällande arv och gåva:

Enligt 7 kap 2 § 2 pt ÄktB så är enskild egendom, egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendom ska vara mottagarens enskilda.

Enligt 7 kap 2 § 4 pt ÄktB så är egendom som en make ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda, enskild egendom.

Egendom som man förvärvar genom arv eller gåva kan dessutom göras till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Äktenskapsförord

Ni kan, för att göra det enkelt för er, skriva ett äktenskapsförord i stil med att "all egendom som förvärvats innan eller under äktenskapet är enskild". Således blir all egendom enskild och ska inte ingå i bodelningen. För det fall att ni dessutom vill att eventuell avkastning av den enskilda egendom, t.ex. vinst vid aktieförsäljning även den ska vara enskild så krävs det att ni även skriver att avkastningen till egendomen ska vara enskild.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare