Makars äganderätt och skulder vid en makes konkurs; också om vilka fordringar som kan ingå i en konkurs

Hej,

Jag och min man har varit gifta i två år. Äktenskapet saknar äktenskapsförord. Min man driver eget företag (Enskild firma) som nu har satts i konkurs. Tingsrätten har utsett en konkursförvaltare.

Det mesta i det gemensamma hemmet har jag köpt innan vi gifte oss.

När man går i personlig konkurs har jag förstått att man kan behöva sälja av saker i hemmet. Kan de då ta saker jag haft innan äktenskapet? Jag har en bil registrerad på mig, och endast jag står på kontraktet till bostaden. Räknas min lön som en gemensam tillgång? Jag har ett barn sedan tidigare relation som har ett sparkonto i sitt namn. Berörs dom pengarna av konkursen? Undrar även om ett lån, Jag har tagit ett lån som jag har lånat ut till min man. Skuldebrev finns. Hur funkar det vid konkursen.

tacksam för svar

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det undrar du vad som kan ingå i din mans konkurs, samt vilken betydelse din utlåning av pengar till din man har i hans konkurs.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Konkursboet kan bara ta den egendom som din make äger. Konkursboet kan alltså inte ta något som bara du äger. I princip kan konkursboet alltså inte ta något som du har köpt innan äktenskapet. Konkursboet kan inte ta din lön eller din sons sparkonto. Ditt lån till din man kan du göra gällande i din mans konkurs.

En make råder över sin egendom och svarar inte för den andra makens skulder

Makar svarar inte för varandras skulder. Det kan man läsa sig till i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) (förkortad ÄktB). Du har alltså egentligen inget ansvar för att din mans skulder blir betalda. Av samma paragraf i ÄktB framgår också att varje make råder över sin egen egendom. I en konkurs ingår bara den egendom som din man äger, se 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).

Konkursboet kan alltså inte ta de saker i ert gemensamma hem som bara du äger. Jag antar att så är fallet med den egendom som du har köpt innan äktenskapet. Var ni sambor före ni gifte er kan det dock finnas en risk att din man är samägare till en del av egendomen i ert gemensamma hem. Det är dock mindre sannolikt att din man vore samägare till bilen eller bostaden, men utan närmare uppgifter kan jag inte göra någon säker bedömning.

Konkursboet kan inte ta din lön. Det är bara du som har rätt till din lön.

Konkursboet kan inte heller ta ditt barns sparkonto, såvida inte din man äger pengarna på det.

Giftorättens betydelse

För din fråga kan det vara värt att uppmärksamma ett missförstånd kring giftorätten. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom i ett äktenskap är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det är ett vanligt missförstånd att giftorätten innebär att makarna äger hälften av varandras egendom så länge äktenskapet består.

Giftorätten innebär dock i princip bara att makarna vid bodelning delar lika på giftorättsgodset. Giftorätten har ingen relevans för vilken egendom som ingår i en makes konkurs, eftersom giftorätten inte påverkar egendomsförhållandena under äktenskapet.

Lånet

Som jag förstår det har du en lånefordring på din man, som du har fått genom att låna ut pengar till din man. Eftersom fordringen kommer från före konkursen kan du göra gällande i konkursen, se 5 kap. 1 § konkurslagen (1987:672). Om du gör gällande fordringen i din mans konkurs finns en chans att du kan få den betald. Eftersom din fordring – som jag förstår det – inte säkras med någon panträtt eller dylikt är det dock osannolikt att du kan få den betald genom konkursförfarandet. Observera dock att du inte kan kräva att lånet som du tog betalas av din man.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med makars äganderätt och skulder är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”