FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake28/02/2017

Makar utan barn: arvsrätt för efterlevande maka och den avlidnes bror

Har frågor om arvsrätt

Make - maka är gifta och bor i hus och har bankmedel, inga barn finns

Maken har en bror och denne har en son

Makan har inga syskon

Make - maka har inget skrivet testamente

Om maken dör ärver makan oavkortat allt det han och hon har, hus, bankmedel ?

Kan brodern göra några anspråk ?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Om maken går bort ska först makarnas egendom fördelas lika mellan dem i en bodelning. Detta gäller all egendom; hus och bankmedel m.m., som inte tidigare undantagits som enskild egendom.
Makens halva utgör dennes kvarlåtenskap/arv och den andra halvan är efterlevande makas.

Makan ärver hela kvarlåtenskapen efter maken, eftersom att inget testamente finns. (ÄB 3 kap. 1 §) Brodern har inte, så som ett eventuellt barn hade haft, rätt att direkt göra anspråk på något av egendomen. Eftersom att brodern är makens närmsta arvinge, så får han däremot en efterarvsrätt till kvarlåtenskapen. (ÄB 2 kap. 2 §) Detta betyder att brodern får ut arvet efter maken när också makan har gått bort. När makan gått bort ska brodern alltså tilldelas 50 % av den totala egendomen som arv efter maken. (ÄB 3 kap. 2 §)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare