Makar har arvsrätt efter varandra före gemensamma barn

att sitta i orubbat bo om den ena maken avlider äger halva huset var ett barn vad göra

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har uppfattat din fråga rätt är ni gifta och har ett barn ihop. Ifall det är fallet kommer den efterlevande maken att sitta kvar i orubbat bo utan att ni gör något. Maken som lever kvar ärver den avlidne maken och när även den maken avlider går allt arv till barnet.

Ifall barnet inte är ert gemensamma utan är barn till den som avlider först, har det barnet rätt till sitt arv direkt. För att ändå få sitta i ett orubbat bo måste ett testamente upprättas mellan makarna om det. På så sätt undviker man att särkullbarnet får ut hela sitt arv direkt. Man kan även komma överens med särkullbarnet om att det ska avstå från att ta sitt arv direkt och istället få det vid den andre makens död.

OBS att det som är skrivet i andra stycket handlar om fallet då barnet inte är ert gemensamma. Ifall barnet är ert gemensamma kan du lita på vad jag har skrivit i första stycket.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning