Makar bosatta på olika adresser

FRÅGA
Hej!Jag och min pojkvän vill gifta oss. Dock finns det bekymmer som gör att det är svårt för oss att bo på samma adress. Kan man vara gift men bo på olika adresser? Hur blir det då med lagar för det ekonomiska till exempel? Hur mycket får han vistas i mitt hem utan att det blir problem för oss juridiskt?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Bestämmelser om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns där inte någon regel i som hindrar att ni gifter er men bor på olika adresser. Vad gäller det ekonomiska är huvudregeln enligt ÄktB 1:3 att var och en råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder. En viss underhållsskyldighet finns dock vilket framgår av ÄktB 6 kap. Makar ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs. Om makar inte bor ihop ska maken med den större underhållsförmågan kompensera den andre så att de nämnda kraven uppfylls.

Vad gäller din sista fråga finns inte några regler som gör att ni skulle kunna hamna i juridiska svårigheter beroende på hur mycket din make vistas hos dig.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll