Makar ärver som huvudregel varandra framför gemensamma barn

2019-05-27 i Make
FRÅGA
Mina föräldrar har varsitt bankkonto och de disponerar varandras konto. Min mamma undrar om hennes make dör kan hon ändå disponera dessa pengar? De står bägge två på kontonUndrar Inga-Lisa
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag tolkar dig rätt undrar då om din mor kommer kunna disponera fritt över de pengar som ligger på hennes makes konto (och som hon idag har dispositionsrätt till) vid dennes frånfälle. I sådant fall aktualiseras arvsrättsliga frågor och bestämmelser du finner i ärvdabalken (ÄB).

Makar ärver varandra före gemensamma avkomlingar

Huvudregeln i svensk rätt är att makar ärver varandra med fri förfoganderätt före sina gemensamma barn (ÄB 3 kap. 1 §). Det innebär att den efterlevande föräldern helt enkelt får behålla makens egendom och disponera fritt över den fram till sin egen bortgång, då barnen ärver båda sina föräldrar samtidigt. Ett undantag från detta gäller emellertid för särkullbarn, alltså barn till den ena, men inte den andra maken. Dessa barn har alltid rätt att ärva egen förälder direkt. Med hänsyn ttill sin styvförälder/förälders make, kan särkullbarnen emellertid skjuta upp sitt arv, och – precis som gemensamma barn – vänta in båda makars död innan de tar ut sitt arv (ÄB 3 kap. 9 §).

Slutsats

Jag vet inte hur er familjekonstellation ser ut, men du skriver att frågan gäller mellan dina föräldrar. Detta innebär att din mor i vart fall kommer ärva sin make (din pappa) före dig. Men skulle han ha egna barn, som alltså är dina halvsyskon (ej gemensamma med din mor), har de i princip rätt att ärva hans tillgångar direkt vid hans bortgång. Att din mor har dispositionsrätt över kontot förändrar inte i sig den saken. Har han inte några egna särkullbarn, eller skulle dessa välja att avstå sitt omedelbara arv med hänsyn till din mor, kommer hon i så fall ärva pengarna på hans konto med fri förfoganderätt. Detta förutsätter emellertid också att han inte heller testamenterat en del av pengarna till någon annan. Det går i så fall före.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (376)
2019-10-09 Arvsrätt i egenskap av sambo/make
2019-10-01 Ärver makar varandra om det finns både särkullbarn och gemensamma barn?
2019-09-24 Vad händer med egendom om/ när min make avlider?
2019-09-20 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

Alla besvarade frågor (73747)