Maka inte få del av arv - upprätta testamente?

2017-08-22 i Make
FRÅGA
Hej! Vi har en son och vill gärna försäkra oss att det är bara han som ska ärva oss när vi har gått bort. Måste vi skriva testamente? Vi vill inte att hans hustru skulle ärva oss. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och vad trevligt att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Vem har arvsrätt?
I ert fall blir Äktenskapsbalken (ÄktB) samt Ärvdabalken tillämplig (ÄB). När ni går bort är det er son, bröstarvinge, som enligt den legala arvsordningen kommer att ärva er, 2 kap. 1 § ÄB. Det finns inte någon annan som har en direkt rätt till arvet från er, det vill säga er sons hustru, se 2 kap. 4 § ÄB, såvida ni inte testamenterat om det.

Dock kan situationen bli sådan att hon får del av arvet er son erhållit genom att 1) de genomgår skilsmässa eller att 2) er son avlider då de fortfarande är gifta. Nedan går jag in på vad ni behöver göra för att arvet från er ska förbli er sons oavsett situation. Längst ner finner ni en sammanfattning.

Hur göra för att hustrun inte ska få del av arvet vid skilsmässa/dödsfall?
Vid 1) skilsmässa ska bodelning mellan makarna ske. I denna ska makarnas giftorättsgods ingå och delas lika mellan dem, 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 2 § ÄktB. Ett eventuellt arv från er till er son skulle enligt huvudregeln utgöra giftorättsgods och därmed vid en skilsmässa ingå i bodelningen för hälftendelning. För att arvet inte ska ingå i bodelningen krävs således enligt paragrafen att arvet utgör enskild egendom.

I 7 kap. 2 § ÄktB stadgas vad som är enskild egendom. Följande punkter kan bli aktuella i ert fall.
1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.
2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda.
3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att det ska vara mottagarens enskilda.
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda.

Vi kan här utläsa tre alternativ. Antingen att ni ger er son egendomen under er livstid som gåva med ett villkor om att detta ska vara hans enskilda egendom (punkt 2), eller att ni upprättar ett testamente där ni uttrycker att arvet ska vara hans enskilda (punkt 3 och 4). Här vill jag understryka vikten av att vara tydlig i testamentet, för att inte ett eventuellt utrymme för annan tolkning än den som var menad vid upprättandet uppkommer. Det är även möjligt för er son och hans hustru att redan nu upprätta ett äktenskapsförord där de stadgar att det framtida arvet från er ska vara hans enskilda egendom, (punkt 1), se även 7 kap. 3 § ÄktB.

Vid 2) dödsfall blir situationen lite annorlunda. Denna situation förutsätter att er son avlider före hans hustru och att de fortfarande är gifta. Enligt 3 kap. 1 § ÄB ärver den efterlevande makan hela kvarlåtenskapen, även den egendom (arvet) som genom villkor/testamente/äktenskapsförord är enskild. Att ni testamenterat egendomen som enskild till er son påverkar således endast bodelningen, men inte arvsrätten för efterlevande maka. På så sätt kan hon få del av arvet han erhållit från er. Det är dock möjligt för er att förordna i testamente om detta, det vill säga vem som ska ärva egendomen från er efter er sons död, dock skulle jag rekommendera att eventuellt anlita en jurist för detta förordnande.

Sammanfattning och rekommendation
Vid skilsmässa och bodelning måste arvet från er utgöra enskild egendom för att hans hustru inte ska få del av denna, eftersom den annars anses som giftorättsgods. Vid dödsfall kommer arvet från er tillfalla hustrun oavsett om det är giftorättsgods eller enskild egendom, eftersom hon ärver hela hans kvarlåtenskap. Det går dock att förordna om detta, men för det rekommenderar jag hjälp av en jurist för att undvika att testamentet misstolkas.

Vill ni få hjälp av Lawlines jurister är ni varmt välkomna att läsa mer här eller höra av er på 08-533 300 04. Hoppas ni fått svar på er fråga, är något oklart är det bara att höra av er!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94333)