Lynnesfel vid köp av häst, hur löser man det på ett bra sätt?

2020-07-13 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag sålde våran barnponny eftersom barnen håller på växa ur henne och även vill byta till westernridning. Ponnyn är född 2005 och används hos oss till barn mellan 2 och 7 år, dom kunde allt med henne utan problem, en riktigt snäll och fint barnponny som härinnan an änvändes på ridskola och ponnylager också till barn utan problem.Nya ägaren har varit hos oss och provade ponnyn rida både på longeringslinje och lös utan problem och de ville gärna köpa henne.Efter en vecka hos dom fick jag meddelande om att ponnyn stegrar när dom tar ut henne från hagen, håller på med henne och rider henne.Något som hon absolut aldrig har gjort för. Jag gav dom så gott jag kan lite tips och de rådfrågade även deras ridskolelärare. Nu typ 5 dagar senare frågar dom om jag vill köpa tillbaka henne eftersom hon fortsätter stegra och i deras ögon inte är en trygg barnponny. Vilket jag självklart förstår utifrån deras synpunkt. Dock har hon aldrig visat något sånt förr, inte hos oss, inte hos förra ägaren heller. Jag är lite rädd att som kanske har förstörd henne och jag få tillbaka en häst med dåligt beteende, hur går man vidare, hur ska man lösa det här på ett bra sätt?
SVAR

Hejsan,

Aktuell reglering
Jag förutsätter att ni både är privatpersoner, vilket gör att köplagen är tillämplig. Först och främst gäller dock det köpavtal som ni har skrivit vid köpet. Där kan det stå olika saker om hästens kvalité, ålder och vad den ska användas till. Allt detta sätter därefter den standard som hästen ska ha och avvikelser från denna standard kallas för "fel". Fel i en vara aktualiserar sedan ett par påföljder så som avhjälpande, prisnedsättning, hävning och skadestånd.

Fel i häst - lynnesfel
Regleringen inom köp av häst är omfattande och kan oftast anses vara en enskild bransch så kallad "hästjuridiken". Det som har drabbats denna häst är ett lynnesfel som är i princip en rubbning i hästens tidigare beteende och som resulterar i att den är obrukbar under de omständigheter den skulle användas till. Gränsdragningen är väldigt svår. Ett lynnesfel kan uppkomma på flera olika sätt, bland annat ändring av miljöer, nya rutiner, ny ryttare och felhanteringar av hästen.

Vad som är av vikt i detta fall frågan om när detta "fel" började uppkomma. Frågan om när det började uppkomma är viktigt för frågan om vem som har ansvaret för felet. Om felet var innan köpet så är det att anses som säljarens ansvar, om felet uppkom efter köpet så är det naturligtvis köparens ansvar att detta beteende har uppkommit. Tidpunkten för ansvaret beskrivs enligt köplagen som "riskens övergång", se 13§ köplagen. Kan köparen bevisa att felet fanns innan så är kan påföljderna som ovan nämnd åberopas, mer om bevisfrågor nedan.

Bevisfrågor
Det är den som påstår något som har att bevisa detta. Om köparen påstår att felet fanns innan köpet och att du är ansvarig för detta så är det upp till köparen att framkalla bevisning på detta. Av naturliga skäl är det väldigt svårt att på ett övertygande sätt framkalla bevisning som talar för att lynnesfelet funnits innan och inte efter köpet. Detta för att det finns så många olika anledningar till att det kan ha uppkommit. I samband med detta har köparen även att försöka motbevisa de vittnesmål som kan vittna om att hästen inte hade ett lynnesfel innan eller vid köpet (då de har provridit hästen innan).

Ett exempel om svårigheterna att bevisa när felet uppkom kan tas från stockholms tingsrätt (T 8936-99). Vid köpet uppvisades ett veterinärintyg, som visade att hästen var frisk. Fyra månader efter köpet yrkade köparen återgång av köpet och under hänvisning att hästen var behäftad med fel vid köpet. Felet var väldigt svårt att upptäcka och upptäcktes först vid ett tredje veterinärbesök. Felet bestod i att hästen hade defekter i knä och kotled, vilket gjorde att den inte kunde användas för ridning eftersom hästen kastade av ryttaren ett flertal gånger. Tingsrätten fann i målet att det fanns ett fel, som kunde göras gällande i målet men att det inte fanns någon veterinärmedicinsk bevisning som visade att felet förelåg vid tidpunkten för köpet. Det gick inte heller att dra några säkra slutsatser av att hästen hade varit svår att rida efter köpet. Köparen hade därmed inte förmått visa att hästen varit behäftad med fel vid köpet.

Sammanfattning och råd
Min bedömning är att köparen inte kommer att kunna bevisa att felet har funnits innan köpet (enligt omständigheterna har detta inte heller funnits). Du har därmed ingen skyldighet att köpa tillbaka hästen eller ge prisnedsättning.

Vi har fastställt att du inte har någon skyldighet gentemot köparen att ge prisnedsättning eller att häva köpet. Det är helt upp till dig vad du vill göra. Känner du att det är helt okej att köpa tillbaka hästen så kan du göra detta. Självklart vill man inte köpa tillbaka en häst med ett dåligt beteende. Det kan inte skada att t.ex "låna" tillbaka henne ett par veckor och se om det dåliga beteendet går bort i din omvårdnad. Om du vill göra detta så bör du göra det klart för köparen att du endast kommer att köpa tillbaka hästen om beteendemönstret slutar när du lånar tillbaka henne.

Du har bokat telefontid. Jag ringer dig imorgon, tisdag den 14 juli, kl 12:00. Om denna tid inte funkar så hör av dig till binh.tran@lawline.se så löser vi en tid som passar.

vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89959)