LVU - Vad innebär placering "utanför hemmet"?

FRÅGA
Hej Jag har en fråga kring LVU lagstiftningen. Placering kan inte påbörjas i hemmet står det. Betyder det att vi inte kan placera barn tillsammans med mamma även om mamma själv är placerad i skyddsboende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 1 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga följer att insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Det är alltid vad som är bäst för den unge som ska vara avgörande i alla beslut.

Av lagens 10 § följer att vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem.

Det framgår inte av din fråga av vilken anledning LVU-lagstiftningen aktualiseras. Om det gäller ett så kallat "miljöfall" då det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas är det viktigt att placering sker utanför ungdomens eget hem. Om det exempelvis skulle vara pappan som utsätter den unge för en påtaglig risk behöver det nödvändigtvis inte innebära att den unge inte kan placeras i ett hem tillsammans med mamman.

Sammanfattningsvis kan man säga att så länge ni har den unges samtycke och så länge ett placerande i skyddsboende, tillsammans med mamman, är bäst för den unge bör en sådan placering inte utgöra något problem.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Mvh,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll