Lottläggning vid arvsskifte

Hej. Min man gick bort i cancer för 4 månader sedan.

Vi är gifta o han har 2 särkullbarn som valt att ta ut sin laglott rakt emot X vilja i testamentet. Vet att de har rätt att göra detta. Frågan jag har: hur ser en fördelning ut i detta fall?

Om vi säger det finns tillgångar för 2.4 miljoner ( fastighet, företag o kontanta medel) . O räknar med att barnen vill ha ut pengar inte saker/hus.


Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur stor del av arvet som ska gå till särkullsbarnen och hur ni ska fördela tillgångarna. I mitt svar kommer jag att utgå från att tillgångarna du räknade upp är giftorättsgods och inte enskild egendom. Regler om arv hittas i ärvdabalken.

Fördelning av arvet (värde)
Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn. Särkullbarn har, till skillnad från gemensamma barn, rätt att få ut sin del genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan avlider. Särkullsbarnen har alltså rätt att få ut sin del på en gång (precis som du skriver).

Vid dödsfall har den efterlevande maken rätt att begära en bodelning. Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas lika efter avdrag för skulder. Om vi säger att det finns tillgångar för 2.4 miljoner efter att skulder har dragits av har du rätt till 1.2 miljoner och barnen 1.2 miljoner. Du har alltså rätt till 50 % och barnen 25 % var.

Fördelning av arvet (tillgångar)
Det framgår i din fråga att det finns ett testamente skrivet. Om det står i testamentet att någon ska ha en viss tillgång ska det efterföljas så långt som möjligt. Om det inte står något speciellt i testamentet får ni i princip dela upp arvet hur ni vill så länge du får 50 % och barnen 25 % var.

Om det finns en möjlighet att barnen får ut pengar och du behåller hus/saker så finns det alltså inget som hindrar att ni delar upp det så. Finns inte 1.2 miljoner på banken så kan du köpa ut barnen för att t.ex. få behålla huset. Det viktigaste är att ni alla får värdet ni har rätt till.

Är ni inte är överens kan ni ansöka hos tingsrätten om att få en boutredningsman som fördelar egendomen rättvist mellan er.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning