Lotterivinstbeskattning samt återbetalning av studiestöd

2015-05-05 i Inkomstskatt
FRÅGA
Om jag vill försörja mig på online poker. Hur fungerar det med skatt då?Som jag förstår det så är man inte skyldig skatt om man spelar på en pokerserver som ligger inom Europa, Pokerstars till exempel.Hur går det då med studielån osv för som jag förstår det så betalas dem av via en beräkning på ens tidigare årsinkomst men om jag inte har deklarerat min årsinkomst så vet ingen vad denna är.Jag förstår att det är ett lån som vilket annat och det bör betalas tillbaka samt att det skulle vara moraliskt rätt att betala tillbaka det men hur fungerar det rent juridiskt i en sådan här situation?
SVAR

Hej och tack för din fråga! Jag har delat upp svaret i två delar, beskattningen och återbetalningsskyldigheten gällande studiestödet.

Beskattning av pokervinster

Av inkomstskattelagen (IL) 8:3 framgår att lotterivinster är skattefria. Poker faller in under definitionen av lotteri i lagens mening. Precis som du själv nämner är en förutsättning för skattefrihet att spelet anordnas inom EES. Slutsatsen alltså att dina vinster från poker inom EES inte är skattepliktiga.

Återbetalning av studiemedel

Återbetalning av studieskulder regleras i Studiestödslagens fjärde kapitel. Av 7 § framgår att lånet och ränta ska betalas av med ett visst årsbelopp för varje kalenderår. Som utgångspunkt ska lånet betalas av under 25 års tid. Hur årsbeloppet beräknas anges i 8 §. Man kan ansöka om nedsättning av detta belopp på grund av exempelvis inkomst, vilket anges i 14 §. Fram tills man är 49 år gammal kan man få årsbeloppet nedsatt till 5 % av ens årliga inkomst, vilken beräknas utifrån de deklarerade inkomsterna. Har man inga deklarerade inkomster kan årsbeloppet sättas ned till 0.Viktigt att notera är dock att skulden inte "försvinner" på något sätt utan att framtida årsbelopp istället blir större.

Det finns bra information om återbetalningsskyldighet och nedsättning av denna p.g.a. inkomst på CSN:s hemsida.

Mvh

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (162)
2020-07-05 Behöver jag betala skatt om jag har ett ISK (investeringssparkonto)?
2020-06-30 Traktamente
2020-06-30 Måste jag betala skatt på inkomster från bodelningen?
2020-06-14 När är en privatperson skattskyldig i Sverige för

Alla besvarade frågor (81771)