Lösöresköpslagen

2015-05-25 i Konkurs
FRÅGA
Hej! Låt säga att jag köper 60 årgångar av Svensk juristtidning, av en pensionerad domare, men jag vill låta de stå kvar hos säljaren då jag har ont om plats hemma. Vad skulle hände i fall domaren går i konkurs under tiden? Finns det några juridiska möjligheter att skydda sig mot negativa överraskningar?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

I det fallet att en person går i konkurs, är utgångspunkten att all egendom hos den som gått i konkurs (gäldenären) vid konkursbeslutet ska kunna tas i anspråk av konkursboet för försäljning för att tillgodose borgenärernas (de som har fordringar på gäldenären) fordringar, se Konkurslagen 3:3 här

För att få sakrättsligt skydd för ditt förvärv av Svensk juristtidningen krävs som huvudregel i svensk rätt att det skett en besittningsövergång av egendomen, det vill säga Svensk juristtidningen ska ha överlämnats till dig (den s.k traditionsprincipen). Det finns dock ett ytterligare sätt att freda sig ifrån att egendom som blivit kvar hos konkursgäldenären tas i anspråk, nämligen genom registrering enligt Lösöresköplagen förkortat LkL (Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva) se här.

Om villkoren i LkL är uppfyllda, förblir egendomen din trots att egendomen är kvar hos säljaren och tradtionsprincipen inte är uppfylld.


Vänligen

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (238)
2020-07-18 Separationsrätt om man inte får betalt vid konkursutbrott
2020-07-18 Utmätning eller konkurs?
2020-07-18 Personligt ansvar vid konkurs av aktiebolag
2020-06-30 Förmånsrätt i konkurs

Alla besvarade frågor (82712)