Lös egendom i gäldenärens besittning vid konkurs/utmätning

Hej! Jag har ställt min motorcykel på en verkstad eftersom den ska repareras. Jag kör inte på vintern, reparationen drar ut på tiden och jag har dessutom dåligt med plats hemma. Nu undrar jag: finns det en risk att motorcykeln dras in i en konkurs eller en utmätning eftersom den står på verkstaden?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Utmätning
Som utgångspunkt kan sägas att vid en utmätning så presumeras all lös egendom som är i besittning hos gäldenären, också tillhöra denne. Denna egendom blir föremål för utmätning. Men egendom som inte tillhör gäldenären får inte heller utmätas. I 4 kap 18§ utsökningsbalken stadgas att det som är i gäldenärens besittning tillhör denne (presumtionen) men det framgår att egendomen tillhör annan inte får utmätas (detta tillhör ju inte gäldenären). Om din motorcykel befinner sig hos verkstaden kan den bli föremål för utmätning eftersom den finns i verkstadens besittning, men om det framgår att den tillhör dig får den inte utmätas (ex genom registreringsbevis som visar att den står på dig)

Konkurs
Vid en konkurs är problematiken liknande: all egendom som konkursgäldenären har i sin besittning kommer ingå i konkursboet med hänsyn till presumtionen. Då har du som egentlig ägare till motorcykeln en separationsrätt, du kan bevisa att det är din motorcykel och att den ska undantas från konkursboet. Liksom vid utmätningen krävs att du kan bevisa att det är din motorcykel (specialitetsprincipen)

Så för att sammanfatta ett svar så finns en risk att din motorcykel blir indragen i en konkurs eller utmätning hos verkstaden men denna kan du enkelt bryta genom att bevisa att du är ägaren till motorcykeln (genom att vissa upp ett registreringsbevis)

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”