Löpande kostnader under hyresavtal

2016-09-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Hyr ett hus av ägaren ingår i en samfällighetsförening. I kontraktet finns en klausul där det står:hyresgästen skall betala alla på fastigheten löpande utgifter såsom uppvärmning elström va-avgifter sotning snöskottning telefon och liknande.Första tre åren har hyresvärdinnan inte begärt betalning för nånting ej heller påtalat att jag ska betala för slam sopor sotning el dyl.Efter tre år börjar jag betala för detta då jag förstår att den post som kommer till henne innehåller dessa fakturor och inte skall skickas vidare till henne som jag tidigare gjort.Nu på år 6 av hyrestid får jag en sammanställning av alla mina inbetalningar som hyror etc. Där har hon satt upp skuld på slam sopor sotning som hon betalat in de tre första åren och nu begär tillbaka av mig.Min dotter fflyttadde in hos mig för två år sedan och honn har bil. På samma skuldlista har hyresvärdinnan satt upp vägavgift sedan två år tillbaka då min dotter flyttade in.Kan hon göra såhär? Begära betalt för sånt hon inte påpekat jag ska betala ? Föra upp det på skuldlista fast hon betalat inget sagt till mig? Och den där vägavgiften hon aldrig påtalat ska jag verkligen betala den?Fråga två: Hyr alltså ett hus med fyra rum. I ett av rummen har ett fönster varit så dåligt att trots uppvärmning blir det isbildning på fönstrets insida och iskallt i hela rummet. Det rummet har jag fått stänga ner vintertid och inte kunnat utnyttja under fem vintrar. Har jag rätt att få hyrespengar tillbaka? Eva
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör olika aspekter av ett hyresförhållande. För att besvara frågan kommer jag att fastslå gällande rätt och därefter applicera detta på din situation.

Gällande rätt

Det avtal du beskriver verkar i sig vara tämligen tydligt. I och med att du inte betalat för de löpande kostnaderna enligt avtalet så uppstår en skuld. Denna skuld preskriberas enligt huvudregeln i preskriptionslagen 10 år efter det att skulden uppkom. Det rör sig inte om en konsumentfordring eftersom det handlar om ett avtalsförhållande mellan två privatpersoner.

En intressant fråga är om avtalet skulle ha ändrats genom s.k konkludent handlande d.v.s. att det faktum att din hyresvärd självmant betalat löpande kostnader skulle medfört att dessa avgifter inte längre skulle omfattas av avtalet.

Min bedömning är emellertid att detta inte är en framkomlig väg särskilt eftersom du betalat löpande kostnader sedan tre år tillbaka och det inte finns en överenskommelse om att hyresvärden skulle betala för löpande avgifter. Den uppkomna skulden har antagligen inte preskriberats och hyresvärden kan göra den gällande. Däremot är det upp till hyresvärden att styrka skuldens storlek och det kan du möjligtvis angripa beroende på vad hyresvärden angett.

Vad gäller vägavgiften så beror det på om den anses innefattas i det ursprungliga avtalet. Det blir en argumentationsfråga men om det inte tydligt framgår att så är fallet så har du naturligtvis ett bättre utgångsläge. Om du argumenterar för att vägavgiften aldrig omfattats i hyran och hon aldrig tidigare krävt dessa avgifter så bedömer jag chanserna för hyresvärden att få den skulden fastställd som små. Min rekommendation i den delen är att du beskriver fakturan.

Vad gäller din sista fråga så är min bedömning att du har rätt till en hyresnedsättning på grund av att rummet är för kallt, förutsatt att du påtalat detta för hyresvärden.

Enligt 12 kap 11 § jordabalken 3 punkten så kan hyresgästen kräva en nedsättning av hyran för den tid hyresrätten varit i bristfälligt skick. 12 kap 16 § som gäller under hyresperioden hänvisar till 12 kap 11 § JB. Det finns en mängd praxis på att för låg temperatur är bristfälligt skick. Du kan kontakta folkhälsomyndigheten för att få reda på vilken minimitemperatur som gäller i den typ av fastighet du bor i.

Min rekommendation är att du bestrider fakturorna i den mån du anser att beloppen är felaktiga. Du bestrider fakturan avseende vägavgiften i sin helhet.

Vad gäller att lägenheten varit kall så rekommenderar jag dig att du kontaktar hyresnämnden och initierar ett ärende där!

För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.se

Med vänlig hälsning,
Erik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91059)