Lönegaranti vid konkurs

Hej! Jag har vid sidan av mina studier jobbat på kvällar och helger för ett företag som administratör och två månader innan min arbetsgivare gick i konkurs fick jag ett heltidsjobb hos en annan arbetsgivare på dagtid. Konkursförvaltaren har gett mig lite uppgifter att göra efter konkursen, ordna med löner och kontrolluppgifter m.m. . Frågan är om jag har rätt till någon lön för tiden jag "jobbar" åt konkursboet, någon lönegaranti. Enligt dokument jag har läst har jag inte rätt att få lön då jag har ett dagsjobb redan och inte är inskriven hos arbetsförmedlingen och jag funderar på om jag verkligen borde engagera mig alls i konkursboet om jag ändå inte får någon ersättning för mitt arbete.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

När ett företag går i konkurs har de anställda rätt till så kallad statlig lönegaranti, se här. Lönegarantin betalas ut av staten och ges upp till fyra gånger prisbasbeloppet (för 2016 - 44.300 kr), se här. Man kan alltså få ut maximalt 177 200 kr sammanlagt tack vare lönegarantin. Överskjutande del blir en fordran på lön gentemot företaget och åtnjuter allmän förmånsrätt, se här. Det innebär att fordran på lön får en viss prioritet vid konkursutdelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic

Lejla AlicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo