Lönegaranti vid eget aktiebolag

2020-10-30 i Övrigt
FRÅGA
Konkurs. Haft eget aktiebolag och vi gick i konkurs har jag rätt till lönegaranti? Jag ägde 50 procent av aktier
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga kräver inte ett längre svar utan är ganska tydligt. Lönegarantin kommer troligtvis inte utgå i ditt fall. I andra fall, när det inte är fråga om ett eget företag, kan lönegaranti kan betalas ut till anställda vid en konkurs för olika slags utgifter. I ditt fall då det gäller ett eget aktiebolag, där i vilket fall du äger en stor del, så omfattas ni inte av den statliga lönegarantin.

Om du undrar något mer får du gärna återkomma!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?