FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/04/2016

Lönebidrag till familjemedlem

Min son har ett företag (mindre aktiebolag). En person är anställd hos honom med lönebidrag. Kan personen fortsatt vara anställd hos honom om de gifter sig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lönebidrag regleras i förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och enligt den förordningen finns det inga särskilda bestämmelser som rör just familjemedlemmar. Dock har arbetsförmedlingen rätt att meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning, se 44 § i förordningen. Jag vet att det tidigare har funnits föreskrifter som stadgat vissa hinder mot att anställa en familjemedlem med lönebidrag, dock verkar dessa föreskrifter ha upphävts, se arbetsförmedlingens författningssamling här. Enligt informationen och föreskrifterna som finns tillgängliga hos arbetsförmedlingen hittar jag inga hinder mot att en familjemedlem ska kunna få lönebidrag, men för att din som ska vara på säkra sidan bör han själv kontakta arbetsförmedlingen för att bekräfta detta.

Din son bör även vara medveten om att lagen om anställningsskydd (LAS) inte gäller för b.la. familjemedlemmar, se 1 § LAS. Det finns dock inget generellt hinder mot att en arbetsgivare anställer en familjemedlem i sitt företag.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?