Löneavdrag på grund av att man gett ut för hög växel?

2020-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Om man som arbetstagare råkar ge kunden för hög växel, måste man då stå för mellanskillnaden?Och vad har arbetsgivare för ansvar när det kommer till detta? Och vilka lagar stödjer detta?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum och förutsättningar
När du skriver att du ska stå för skillnaden själv antar jag att du menar att din arbetsgivare vill göra ett avdrag på din lön. Avdrag på lönen av arbetsgivare regleras i Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

När får kvittning ske?
Det din arbetsgivare vill göra kallas kvittning, alltså ett avdrag på din lön på grund av att du gett tillbaka för mycket pengar. Förutsättningarna för att arbetsgivaren skall få göra detta är dock mycket strikta. Det finns tre förutsättningar för att de ska få genomföra kvittningen (1 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt):
1. Om arbetstagaren medger kvittning (2 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt)
2. Om arbetstagarens skuld till arbetsgivaren har en tydlig koppling till anställningen och det står i avtalet att kvittning får ske, eller om arbetstagaren uppsåtligen orsakat en skada ( 3 § 1 st. Lag om arbetsgivares kvittningsrätt).
3. Om det finns ett kollektivavtal som omfattar arbetstagaren och denna tillåter kvittning ( 3 § 3 st. Lag om arbetsgivares kvittningsrätt).

Utöver detta måste arbetsgivaren kontakta kronofogdemyndigheten innan kvittningen får lov att ske enligt punkterna 2-3 (6 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt).

Löneavdrag på grund av misstag?
Huvudregeln är att kvittning mot lön endast får ske med arbetstagarens medgivande, alltså första punkten på listan ovanför. Om du har skrivit på eller lämnat något slags kvittningsmedgivande, alltså att din arbetsgivare får lov att ta pengar från din lön på grund av att det är fel i kassan får han göra detta. Dock kan detta medgivandet återkallas av dig när som helst och då får kvittningen inte lov att ske (2 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt).

Ditt kollektivavtal kan även ha speciella bestämmelser kring sådana här händelser, jag skulle rekommendera att höra av dig till dem och fråga vad som gäller enligt ditt avtal.

Sammanfattning
Om du inte har tillåtit avdraget på din lön borde din arbetsgivare inte kunna dra av pengar på din lön på grund av att du av misstag gett ut för mycket växel. Det kan dock finnas regleringar i ditt kollektivavtal som påverkar situationen.

Jag skulle rekommendera att du talar med din arbetsgivare om situationen. Om det inte går bör du kontakta ditt fackförbund om du har ett sådant.

Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1802)
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?
2020-11-24 Omfattning på tjänst när tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (86691)