Löneadministration och bevisbörda

FRÅGA
Hej! Var det lagligt gjort att min arbetsgivare nollställde min timbank vid årsskiftet? Jag oroar mig över att han kommer behålla en del av min slutlön som ersättning för timmar ej fullgjorda detta året, och de timmarna han var skyldig mig för 2019 hade givitvis hjälpt. Sen vägrar också ekonomiavdelningen svara på hur min timbank ligger till, eftersom det inte är deklarerat på mitt lönebesked....vilket brukar lämnas ut några veckor efter lönen betalats ut.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Löner ska betalas ut om arbetet som de ersätter utförts. Detta gäller även om den anställda vid ett senare skede inte inställer sig enligt schema. Om arbetsgivaren får ett krav från den anställda om outbetald lön ligger det hos arbetsgivaren att visa att lönen betalats ut. Det ligger även hos honom att bevisa att det du säger inte stämmer.Bevisbördan är omvänd i mål som dessa. Ett exempel på allt detta är Arbetsdomstolens mål AD 2017 nr. 4.

Om din arbetsgivare gör sig skyldig till det du misstänker kan du säga det, och förklara att brist på denna typ av bevisning gangnar dig, inte honom. Kontakta din fackförening för att få hjälp att driva processen.

Om du har fler frågor får du gärna skriva till oss igen

Med vänliga hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll