Lönar det sig att anmäla strypningar som skett för flera år sedan?

FRÅGA
Blev strypt flera gånger av en viss person då jag va yngre. Mår fortfarande dåligt och lider av panikångest efter detta trots de va flera år sedan. Funderar på anmäla för att kanske kunna gå vidare efter detta, kan han få något straff? Lörns det anmäla?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om brott och påföljder finns i Brottsbalken (BrB). Att ta strypgrepp på en annan person kan vara brottsligt enligt flera olika brott:

Misshandel
Att ta strypgrepp på någon kan vara misshandel (3 kap. 5§ BrB). För att det ska vara misshandel krävs att gärningsmannen har tillfogat offret kroppsskada, smärta, sjukdom eller försatt personen i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Även psykiskt lidande hör in här, om det har medfört en medicinskt påvisbar effekt, exempelvis psykisk chock. Beroende på hur strypningarna skett kan det vara ringa misshandel, misshandel av normalgraden, grov misshandel och synnerligen grov misshandel.

Försök till mord
I fall då gärningsmannen velat döda sitt offer, men av olika anledningar inte lyckats, kan det bli aktuellt med brottet försök till mord (3 kap. 1§ och 3 kap. 11§ BrB). Att mörda någon är nämligen brottsligt redan på försöksstadiet.

Ofredande
Skulle man inte kunna bevisa att strypningarna varit av så allvarlig art att misshandel blir aktuellt finns också en chans att döma gärningsmannen för ofredande (4 kap. 7§ BrB). Här under faller sådana händelser där gärningsmannen handgripligen antastar offret.

Vilket brott som blir aktuellt handlar till stor del om vilka bevis du kan lägga fram mot gärningsmannen. Det kan exempelvis vara svårt att bevisa att personen haft avsikt att döda dig, medan det kan vara lättare att visa att det varit misshandel eller ofredande.

Preskription
Du skriver att detta skett när du var yngre, för flera år sedan. Det är viktigt att tänka på att vissa brott kan ha preskriberats, det vill säga att gärningsmannen inte kan dömas till påföljd när en viss tid har gått sedan gärningarna skett (35 kap. 1§ BrB). Brott preskriberas efter olika tid och beror på hur högt straff som kan följa på brotten. Misshandel av normalgraden kan ge högst två års fängelse, vilket innebär att det preskriberas efter fem år. Om det istället är grov misshandel kan domstolen som högst döma ut sex år i fängelse, preskriberas brottet efter tio år. Försök till mord kan dock inte preskriberas (35 kap. 2§ 1 stycket BrB). Eftersom du skriver att detta hänt när du var yngre är det bra att veta om att om gärningsmannen varit under 21 år kan brottet alltid preskriberas, även försök till mord (35 kap. 2§ 2 stycket BrB).

Lönar det sig att anmäla?
Sammanfattningsvis kan strypningarna du beskriver vara antingen misshandel av olika grad, försök till mord eller ofredande. Brotten kan vara preskriberade, beroende på hur lång tid som har gått sedan strypningarna skedde. Huruvida det lönar sig att anmäla brottet beror på detta och på vilka bevis du har för vad som skett. I Sverige gäller att domstolen utgår från att gärningsmannen är oskyldig fram tills motsatsen har bevisats, vilket innebär att det är den som hävdar att ett brott har begåtts som måste bevisa det.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (464)
2022-01-26 Ansvar för berövande av annans liv - nödvärn - uppsåt - nödvärnsexcess och påföljd
2022-01-25 Polisanmäla läkare
2022-01-24 Är medhjälp till självmord straffbart?
2022-01-19 Dödsfall pga olyckshändelse i trafiken

Alla besvarade frågor (98657)