Lön och anställningsvillkor

2019-06-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag har en vän som arbetar extra som servitris på en restaurang. Vad är en rimlig lön för henne och vad kan hon ställa för krav på anställningsvillkor? Såvitt jag vet är ingenting skrivit och jag undrar om detta kan vara rätt ur arbetsrättslig synvinkel? Jag upplever att hon blir utnyttjad vill veta vad hon kan göra och alltså vad hon har för rättigheter. Hon är inte fackligt ansluten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras bland annat i lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställningsavtal
Anställningsavtalet är ett s.k. konsensualavtal vilket innebär att det för att avtal ska uppkomma är tillräckligt att parterna är överens. Krav på skriftlighet finns därför inte och ett muntligt avtal är alltså tillräckligt.

Däremot så har arbetsgivaren en skyldighet att skriftligen informera om alla anställningsvillkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta (6 c § LAS).

Anställningsvillkor
Det framgår inte om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation, vad vi vet är dock att arbetstagaren själv inte är fackligt ansluten. Är det så att arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal gäller avtalsfrihet. Är det däremot så att arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal är denne såvida inte annat uttryckligen anges i kollektivavtalet skyldig att tillämpa detta i förhållande till samtliga anställda oavsett om dessa är fackligt anslutna eller inte.

Om en arbetsgivare inte tillämpar kollektivavtalets regler om lön och andra anställningsvillkor även på en icke fackligt ansluten arbetstagare så kan det kollektivavtalsslutande fackförbundet få rätt till allmänt skadestånd och arbetstagaren få rätt till ekonomiskt skadestånd.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå94 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 22:03
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1626)
2019-09-16 Provanställning - avbrytande utan skriftligt besked eller angiven anledning
2019-09-10 När får arbetsgivaren hålla inne lön?
2019-08-31 Är det lagligt att en barber får schemaläggning endast en vecka i förväg?
2019-08-31 Hur går lönebildning till i Sverige?

Alla besvarade frågor (72849)