FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt31/05/2022

Lön i form av aktier skattepliktigt?

Hej, jag är nyfiken på huruvida det går att som anställd på ett större börsnoterat företag få lön i form av aktier i företaget som sätts in på ett ISK-konto. Hur ser skattereglerna ut? Behöver man betala inkomstskatt på aktierna eller räcker det att betala schablonskatten? Kan man få bruttolönen i form av aktier och inte behöva betala inkomstskatt på det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga!

Lön kan ges i andra former än just bara pengar, och beskattas därefter som en förvärvsinkomst

Alla inkomster och utgifter som hänförs till tjänst ingår i underlaget för beskattningen (10:1 IL). I ditt fall handlar det om aktier som betalas som ett slags lön för ditt arbete, vilket ska tas upp som en intäkt (11:1 IL). Lön behöver alltså inte alltid vara pengar utan kan även vara en annan form av tillgång. Sådana tillgångar ska tas upp till marknadsvärdet, vilket sen blir underlaget för beskattningen (61:2 IL).

Att du sedan säljer aktier via ditt ISK-konto påverkar bara frågan om kapitalbeskattningen 

Hoppas det var svaret på din fråga!

Eles KarahalilovicRådgivare