Lön för provjobb?

Hej! Förra månaden provjobbade jag som receptionist på ett hotell. Jag frågade samtidigt som mitt första pass började, ifall jag skulle få lön för den dagen som jag provjobbar. Min chef svarade tydligt "ja, det ska du få". Efter min första dag sa jag upp mig då det inte kändes tryggt att arbeta där. Nu en månad efter har jag inte fått pengar för de 8h jag jobbat. Jag har frågat honom vart mina pengar har tagit vägen och han säger att dom inte betalar ut löner för provtillfällen om man som anställd inte jobbar kvar. Våra konversationer finns på nedskrivet på sms. Hur ska jag göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalsrättsliga aspekter

En huvudregel inom juridiken är pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal skall hållas. Kortfattat innebär detta att om man har avtalat om något är det vad som gäller. Ett muntligt avtal är precis lika bindande som ett skriftligt avtal (1 § avtalslagen).

Eftersom ni avtalat om det har du juridisk rätt till din lön. Det kan dock uppstå vissa problem, angående bevisningen. När jag läser din fråga uppfattar jag det som att du muntligen ingått avtal med chefen och att det sen finns sms konversationer där du frågar honom om dina pengar och han skriver att de ej betalar ut lön för provtillfällen. Detta betyder kortfattat att ord kommer stå mot ord angående hur avtalet ursprungligen såg ut.

Arbetsrättsliga aspekter

När du och din arbetsgivare kom överens om att du skulle provjobba på arbetsplatsen ingick ni ett anställningsavtal, vilket innebär att den sedvanliga avtalsrätten gäller MEN det kan finnas kollektivavtal på arbetsplatsen som kan påverka situationen. Ett avtal är ogiltigt om det inskränker bestämmelserna om anställningsskydd (2 § 2 st. lagen om anställningsskydd).

Du bör undersöka om arbetsplatsen är ansluten till ett kollektivavtal och en fackorganisation. Oavsett om du själv är med i kollektivavtalet är det trots allt gällande för dig eftersom din arbetsgivare är ansluten (26 § lag om medbestämmande i arbetslivet). Syftet med kollektivavtal är vanligtvis att ge skydd till dig som arbetare. Det är högst troligt att kollektivavtalet inte tillåter provanställning utan lön. Arbetsgivaren måste följa kollektivavtalet och kan då ha gjort sig skyldig till ett kollektivavtalsbrott och risker att bli skadeståndsskyldig (54-55 § lag om medbestämmande i arbetslivet).

Rättegång?

Det bästa är om du kan fortsätta tala med din f.d arbetsgivare för att få ut lönen. I andra hand behöver målet tas upp i domstol. Detta är något som du själv måste fundera på om du anser är värt det. Eftersom tvisten är civilrättslig innebär det att den som förlorar betalar rättegångskostnaderna för den andra parten.

Sammanfattning

Det muntliga avtal som du och din chef ingick är giltigt. Han sa att du skulle få betalt och därför bör du få betalt. Däremot verkar det som att ord kommer stå mot ord, vilket kan leda till ett osäkert utfall i domstol. Du kan möjligen finna stöd i fackorganisation och kollektivavtal om det finns på arbetsplatsen, eftersom chefen i sådana fall är bundna till dessa oavsett om du är medlem eller ej. Observera att du själv måste kontrollera innehållet i kollektivavtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”