FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt24/03/2017

Lokalhyra: undantag till besittningsskyddet för allergier

Hej,

Vi hyr som företag en lokal där det finns gemensamma utrymmen som t.ex konferensrum. Vi har enligt vårat hyreskontrakt tillåtelse att medföra pälsdjur på våran del av faciliteten och det finns inget skrivet om att det skall vara allergifria utrymmen i hyreskontraktet.

Nu har det flyttat in en hyresgäst i rummet bredvid oss som säger att han är allergisk för att han ogillar hundar och våran hyresvärd hävdar då att den som är allergisk har rätten på sin sida och att vi eventuellt blir tvungna och flytta ut trots våran skriftliga överenskommelse.

Personen som är allergisk var tidigare placerad på andra sidan av huset där det inte finns pälsdjur men hyresvärden hävdar att han inte har rätten att flytta tillbaka den allergiska hyresgästen till sitt gamla rum då dom har en muntlig överenskommelse.

Stämmer verkligen detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt din beskrivning av läget har ditt företag ett avtal där ni hyr en lokal med tillåtelse i kontraktet att ha med pälsdjur. Inga allergifria utrymmen finns i kontraktet. Som lokalhyresgäst är företaget skyddad mot att hyresvärden på egen hand inför nya hyresvillkor. Lokalhyresgäster har dock ingen rätt till förlängning av avtalet på samma sätt so bostadshyresgäster har, utan om hyresvärden säger upp avtalet utan godtagbara skäl måste hyresgästen flytta och nöja sig med ersättning.

Detta innebär då att hyresvärden inte kan kräva av er att ni ska sluta ha med er hunden då ni har tillåtelse till det i kontraktet. För att hyresvärden ska kunna få igenom en ändring av villkoren krävs att han först säger upp avtalet och i uppsägningen anger vilka villkor som krävs för en förlängning (jordabalken, JB, 12 kap. 58 §). Huvudregeln är då att avtalet upphör, men hyresvärden måste betala ersättning om inget av undantagen i JB 12 kap. 57 § är uppfyllt. Ersättningen är minst en årshyra enligt JB 12 kap. 58 b §. Jag har svårt att se att något av undantagen skulle vara uppfyllt i det här fallet; hyresvärden har vetat om att ni har med hunden till jobbet när han flyttade på den andra hyresgästen. Vad den muntliga överenskommelsen innebär är svårt för mig att ta ställning till, men den ska inte påverka ditt företags rättigheter som hyresgäst.

Sammanfattningsvis är ni inte garanterade att få stanna i lokalen, och om hyresvärden säger upp kontraktet är uppsägningstiden nio månader om inte längre tid avtalats (JB 12 kap. 4 §). Ni bör dock påtala för hyresvärden att en uppsägning kommer kosta minst en årshyra.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare