När har en hyresvärd rätt att behålla depositionsavgiften?

Hej! Jag är en privat hyresvärd som hyr ut ett Attefallshus. Min hyresgäst betalade in en månads deposition som säkerhet. Avtalet vi skrev är ett lägenhets avtal mer eller mindre kopierat från vad de större fastighetsbolagen använder. När han flyttade ut så upptäckte jag ett eluttag som var helt löst samt att flytt städningen var undermålig. Vår städerska städade då Attefallshuset i 1.5timmar och en elektriker löste eluttaget. Av depositionen på 10,000kr så skickade jag tillbaka 9000kr och berättade om eluttaget och städningen. Han kräver nu tillbaka de 1000kr jag behållit. Vad är min rätt som hyresvärd i detta? Har jag rätt att behålla delar av depositionen eller inte? Avtalet specificerar inte exakt vad depositionen är tillför utan mer som en säkerhet för att avtalet och huset skulle skötas. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar frågan som om du undrar vem av dig eller din hyresgäst som har rätt vad gäller depositionsfrågan. Vid besvarande av detta kommer jag att diskutera betydelsen av ert avtal samt en bestämmelse i jordabalken (JB).


Allmänt om deposition:

En deposition är en säkerhet för hyresvärden under hyrestiden. Depositarien ska ta hand om deponentens depositum tills avtalet har gått ut.


Rätt att behålla depositionen:

Ett avtal om deposition är ett civilrättsligt giltigt avtal. Alltså kan parterna avtala om villkoren för depositionen. Du anger i din fråga att ni har använt er av ett slags ramavtal för branschen. Jag vet däremot inte hur detta avtalet är utformat och kan inte ge ett konkret svar på om depositionen får behållas till viss del eller inte.


Däremot ska hyresgästen lämna lägenheten i gott skick vid utflytt. Om så inte är fallet har hyresvärden rätt att behålla pengarna. Hyresgästen har en vårdplikt för lägenheten. Enligt 12 kapitel. 24 § JB ska hyresgästen ersätta skada som uppkommer genom eget vållande och vårdslöshet. Eftersom ett eluttag är löst och städningen inte är avtalsenlig (av vad jag får anta) så verkar det som om din hyresgäst har stridit mot detta. Att behålla 1000 kronor får enligt min mening anses motsvara den uppstådda skadan på attefallshuset och den undermåliga städningen.


Det är däremot du som ska visa att du har rätt till att behålla depositionen. Du ska alltså visa att summan gått till att åtgärda städningen och det trasiga uttaget, vilket du verkar ha goda utsikter att kunna göra. Däremot skulle jag kika en ytterligare gång i avtalet ni använt er av så att det inte är motstridigt.


Hoppas du fick svar på din fråga och vid vidare vägledning hade jag rekommenderat dig att boka tid med en av våra jurister, det kan du göra via denna länk. Välkommen att höra av dig till oss igen.


Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000