Lojalitetsplikt för anställd

2015-03-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Om jag nu inte skrivit på något som helst avtal utan bara fått ett papper av min arbetsgivare där det står vad jag får i lön/timme och att jag jobbar för det företaget. Och som hon skrivit på men inte jag så har väl jag inga skyldigheter om jag vill starta ett eget konkurrerande företag? Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett anställningsavtal kan vara muntligt eller skriftligt. I bägge fallen så är det fullt giltigt. Senast en månad efter att du har börjat arbeta så ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till dig om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, inklusive löneuppgifter. Detta framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 6 c §. Jag förutsätter att papperet som du har fått av arbetsgivaren i efterhand är denna information.

Även om det inte har framgått av det muntliga avtalet eller informationen du har fått i efterhand så är din lojalitetsplikt mot arbetsgivaren underförstådd, och numera en central del av anställningsförhållandet. Till lojalitetsplikten hör att arbetstagaren förväntas att inte bedriva konkurrerande verksamhet medan anställningen består. Detta är en oomtvistlig inställning i rättspraxis, till den grad att redan planer på sådan verksamhet under vissa omständigheter kan utgöra brott mot lojalitetskravet. Med andra ord så betraktas arbetstagarens konkurrerande verksamhet i regel som allvarligt i relation till lojalitetskravet. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, förhållandena inom branschen och förekomsten av eller risken för skada för arbetsgivaren så kan uppsägning eller rentav avskedande av arbetstagaren aktualiseras om denne bedriver sådan verksamhet vid sidan av sin samtidiga anställning.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1746)
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön
2020-06-29 Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (81716)