Lögnaktiga uppgifter i stämningsansökan

2019-05-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Ska till tingsrätten inom kort, till ett samtal i konflikt och försoning. Fick hem en kopia på mina barns fars kopia på stämnings ansökan, där han ljuger om saker som inte stämmer om mig och min sambo. Vad kan jag göra åt detta? Tacksam för hjälp så snart som möjligt!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget direkt förbud för en part att ljuga i en rättsprocess, såvida det inte är under sanningsförsäkran (15:2 brottsbalken) eller ed (15:1 BrB). Enligt 43 kap. 6 § rättegångsbalk (1942:740) ska dock en part sanningsenligt redogöra för de omständigheter han eller hon åberopar i målet och uttala sig om de av motparten anförda omständigheterna samt besvara framställda frågor. Det du kan göra vid samtalet är således att berätta din sida så sanningsenligt som möjligt och förklara vilka delar som ditt barns far ljuger. Om du har något slags bevis som säger emot hans uppgifter ska du ange det i svaromålet, enligt 42 kap. 7 § RB.

När ord står mot ord är domstolens avgörande uppgift att värdera utsagornas tillförlitlighet. När domstolen värderar utsagorna kommer de att fästa vikt vid om berättelserna är detaljrika, långa, levande, logiska, klara och om de är fria från överdrifter, felaktigheter, motsägelser, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar (NJA 2010 s. 671 och NJA 2017 s. 316). Mitt tips är dock att inte fokusera på dessa kriterier, utan berätta så fritt som möjligt och håll dig till sanningen så kommer du nog framstå som trovärdig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1024)
2020-05-31 Kan man skicka brev till någon som sitter häktad?
2020-05-31 Under vilka omständigheter får kroppsvisitation genomföras?
2020-05-31 Hur får polisen agera vid ett ingripande?
2020-05-29 Hur man anmäler en advokat som jobbar oetiskt ?

Alla besvarade frågor (80615)