Löftesprincipens starka fäste

Hej

Jag anmälde mej till en endagars danskurs, den 30 maj. Den 28 maj skickade jag ett mail och avbokade kursen, på grund av förhinder. Nu krävs jag på avgiften på 450 kronor, vilket jag väl kan betala. Men på grund av deras nästan fientliga attityd vänder jag mej till er och undrar. Måste jag betala.

Vänliga hälsningar

Mikael

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Löftesprincipen

Inom avtalsrätten är huvudregeln "pacta sunt servanda", det vill säga att avtal ska hållas. Det finns inga specifika bestämmelser vad gäller bokning av en kurs. Av den anledning gäller avtalslagen, vilken inledningsvis stadgar löftesprincipen, 1 § första stycket lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Den innebär att du är bunden av ditt löfte att betala avgiften och den mot vilken betalningen är riktad mot är bunden av sitt löfte att hålla danskursen på avtalad tid och plats enligt avtalet. Att du inte planerar att medverka tillmäts ingen betydelse.

I 28-38 §§ avtalslagen stadgas ogiltighetsgrunder. Ingen av grunderna är emellertid tillämpligt i ditt fal. Jag kan inte se någon anledning till att ogiltigförklara avtalet.

Avslutande råd

Jag rekommenderar att du tittar igenom villkoren i avtalet som du har ingått. Om det inte stadgas någon avbokningsrätt eller liknande, har du tyvärr ingen juridisk rätt att få tillbaka avgiften mot avbokning. Motparten bär alltså inget ansvar för eventuella förhinder beställaren får efter att avtalet har ingåtts, eftersom det annars skulle motverka hela syftet med ett juridiskt bindande avtals betydelse och effekt.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Avtalslagen.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000