Löftesprincipen - när blir ett anbud bindande?

2017-09-25 i Anbud och accept
FRÅGA
När blir jag bunden till ett anbud om jag postar anbudet i ett brev? När det kommer fram, när jag skriver det, när jag lägger det på posten eller när den andra parten öppnar det?
SVAR

Hej, och vad trevligt att du vänder dig hit till Lawline med din fråga!

Bindande anbud i svensk rätt
I svensk avtalsrätt har vi något som kallas ”löftesprincipen”. Denna princip innebär att för att du ska kunna bli bunden av ett anbud krävs att motparten tar del av anbudet. Du är bunden från det att motparten tagit del av anbudet tills dess att tiden för att avge accept gått ut eller till dess att motparten avslagit anbudet, 1 § avtalslagen. Det är möjligt att återkalla anbudet innan motparten tagit del av det eftersom det än inte blivit bindande. Nedan följer några exempel för att belysa detta.

Exempel 1. Du skriver ett anbud i ett brev, lägger det på posten och motparten tar del av det två dagar senare. Anbudet blir bindande först då motparten läst brevet, tagit del av anbudet.

Exempel 2. Du skriver ett anbud i ett brev, lägger det på posten men ångrar dig direkt efter. Du hör då av dig till motparten och beskriver att du ångrar ditt anbud. Din motpart får hem och tar del av brevet med anbudet två dagar senare efter att du hört av dig om återkallande. Anbudet är då inte bindande, eftersom att återkallande skett innan motparten tagit del av det. Denna möjlighet till återkallande stadgas i 7 § avtalslagen, där återkallandet måste komma motparten tillhanda innan denne tar del av anbudet. Återkallelsen behöver inte ha någon särskild form, utan kan ske såväl muntligt som skriftligt.

I andra delar av världen finns även den s.k. ”kontraktsprincipen”, vilket innebär att ett bindande anbud uppkommer först då motparten accepterat det.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är du således inte bunden när du skriver eller postar det, utan bundenhet uppkommer vid den tidpunkt då mottagaren tar del av anbudet, vanligtvis vid öppnandet. Fram till dess kan du återkalla anbudet under angivna former.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig vid oklarheter eller ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (352)
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?

Alla besvarade frågor (98478)