Löfte om framtida gåva av fast egendom är ogiltig

2020-05-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,om man har ett gåvobrev som gäller gåva av fast egendom hur ska då detta gåvobrev (original) hanteras. Räcker det vid en bouppteckning att man har en kopia på gåvobrevet eller behövs originalbrevet för att styrka avsikten i gåvobrevet (t.ex. enskild egendom) ?Hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om fast egendom och gåva av dessa hittar du i jordabalkens (JB) fjärde kapitel.

Gällande gåvobrev av fast egendom så är de inte giltiga om de gäller framtida gåva (4 kap 1§ JB ihop med 4 kap 29§ JB). Det beror på att ett löfte om att sälja eller ge bort fast egendom inte är rättsligt bindande. Det beror på ett sådant löfte inte möter formaliakraven för gåva av fast egendom, vilka anges i 4:1 JB.

Om du är den som ska ta emot denna gåva så rekommenderar jag dig att prata med givaren och förklara detta. Där ni då kan komma överens om att gåvan antingen ges direkt och att den andre därmed överlåter fastigheten till dig enligt formaliakraven i 4:1 JB. Om det inte passar er situation så kan givaren upprätta ett testamente där denne testamenterar den fasta egendomen till dig istället.

Om det är du som är givaren så gäller givetvis samma sak fast åt motsatt håll.

Regler om arvsrätt och testamente hittar du i ärvdabalken.

Det viktigaste att veta där är att om den som testamenterar bort den fasta egendomen har barn så måste deras arvsrätt respekteras. Det innebär att de har rätt till minst sin laglott, vilket motsvarar hälften av deras arvslott(7:1 ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1980)
2020-09-29 Kan man säga upp kontrakt som inneboende?
2020-09-29 flytt till äldreboende, får inneboende bo kvar?
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?

Alla besvarade frågor (84559)