Löfte om att gåva bort en fastighet är inte bindande

2019-08-07 i Gåva
FRÅGA
Fråga om gåva av fastighet.Gåvobrev upprättades 2013 för en andel i en fastighet som tillhörde ett dödsbo som givaren var delägare i, med tillträde som skulle ske vid avslut av dödsboet. Dödsboet avslutades men gåvobrevet reglerades inte. 2014 upprättade givaren ett testamente till samma personer med samma innebörd som i gåvobrevet.Sedan har givaren ändrat testamente flera gånger därefter med andra testamentstagare.Givaren avled 2019, gäller gåvobrevet fortfarande eftersom det inte blivit reglerat eller är det senare testamente som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpligt lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalken (JB), som reglerar fastigheter.

Formkrav för att en gåva ska vara giltig
För att en gåva av fastighet ska vara giltig finns ett antal uppställda formkrav som måste följas.

1. Först och främst måste gåvoavtalet ingås skriftligt,

2. båda parter, det vill säga gåvogivaren och gåvomottagaren, måste underteckna gåvobrevet,

3. en överlåtelseförklaring måste finnas med och dessutom

4. måste fastighetens namn anges i gåvobrevet, 4 kap. 29 § JB.

Om något av dessa formkrav inte är uppfylla är gåvobrevet ogiltigt, 4 kap. 1 § JB.

Detta innebär i sin tur att ett löfte om att ge bort en fastighet i gåva inte är bindande. Vad jag förstår av vad du har berättat har det endast uppstått ett gåvobrev där givaren har utfäst att fastigheten ska ges bort som en gåva efter det att dödsboet upphör. Någon överlåtelse av fastigheten har med andra ord inte skett då formkraven för gåva av fastighet inte verkar ha uppfyllts i detta fall. Jag förutsätter alltså att du som gåvotagare inte har skrivit under gåvohandlingen och att en överlåtelse på så sätt redan har skett.

Slutsats
Min slutsats är därmed tyvärr att gåvobrevet är ogiltigt eftersom en utfästelse om gåva av fastighet aldrig är bindande. Detta gåvobrev är endast bindande om det skulle vara så att du har skrivit under överlåtelsen och att fastigheten nu registrerats på dig. Detta betyder att det är det senaste testamentet som är giltigt avseende fastigheten och inte gåvobrevet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att återkomma till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A7 Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-08 12:27
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (562)
2019-09-22 Gåva som enskild egendom
2019-09-20 Hur formulerar man ett bra gåvobrev?
2019-09-10 Äganderätt av hund efter gåva
2019-09-08 När är en gåva fullbordad?

Alla besvarade frågor (72982)