Löfte om att betala av skuld för annans räkning (utfästelse om gåva)

2017-06-30 i Gåva
FRÅGA
Hej, När jag började studera kom mina föräldrar och jag överens om att de skulle betala av mina CSN-lån efter att ja blivit färdig med min utbildning. Sedan ett år tillbaka har min relation till min pappa försämrats och vi har knappt någon kontakt. Men jag vill fortfarande att han ska hålla vad han lovat. I vår Facebook-konversation pratar vi vid flera tillfällen om CSN lånet och faktum att det är bestämt att han och min mamma ska betala av lånet ifråga. Men jag har fortfarande inte fått majoriteten av pengarna som han har lovat mig. För övrigt kan min mamma (som själv är en del av vårt avtal) och min syster vittna om det som vi bestämt. Min fråga är om dessa element skulle värderas som tillräckliga bevis i en domstol, ifall jag skulle behöva gå till en för att tvinga min pappa att betala mig det som han har lovat mig?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ett löfte om att betala av någon annans skuld utan någon egentlig motprestation ses juridiskt sett som en utfästelse om gåva. Gåvolagen (GåvoL) är därför relevant i ditt fall.

Av GåvoL 1§ framkommer det att en utfästelse om gåva inte är juridiskt bindande om gåvan inte har fullbordats, om inte gåvobrev eller dylikt innehållande utfästelsen har överlämnats till den avsedda gåvomottagaren, eller sättet som utfästelsen genomfördes på signalerade att utfästelsen av gåvan var avsedd att komma till allmänhetens kännedom (t ex genom att utfästelsen gjordes skriftligt i en tidskrift).

I ditt fall innebär detta därför att din pappa inte är juridiskt skyldig att hålla sitt löfte, såvida han inte har nedtecknat löftet i ett gåvobrev som har överlämnats till dig, eller hans löfte på något sätt förkunnats offentligt.

Med utgångspunkt i att du inte har uppgett att du har mottagit något gåvobrev, samt att din pappas löfte endast verkar vara något som han har pratat och skrivit om inom familjen, bedömer jag att du tyvärr inte skulle ha någon framgång om du skulle ta fallet till domstol. Jag avråder dig därför från att inleda ett tvistemål gentemot din pappa.

Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (765)
2021-12-30 Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan ge i gåva?
2021-12-28 Är det fråga om en gåva när givaren kräver betalt? Och vad gäller vid kvittning?
2021-12-17 Hur gör jag för att ge en gåva till mina barn?
2021-12-13 Kan man kräva tillbaka en gåva?

Alla besvarade frågor (98466)