FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt06/03/2019

Lista om påskrift för att säga upp min anställning - kan jag begära skadestånd på grund av kränkning?

Hej!

Undrar om man kan stämma en skola för skadestånd när man som personal blivit kränkt av föräldrar?

Föräldrarna har i det här fallet mailat runt en lista om påskrift i syfte att skolan ska säga upp min anställning.

Finns det något man kan göra i denna situation?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår att det måste vara fruktansvärt kränkande att bli utsatt för detta. Jag ska försöka förklara vad som gäller vid skadestånd för kränkning på det sätt du blivit utsatt för.

Ersättning för kränkning är en särskild typ av skadestånd på det sättet att det inte förutsätter att fysisk skada uppkommit. Det förutsätts dock att skadan orsakats av brott av viss typ.


Det krävs att föräldrarna gjort sig skyldiga till brott

För att du ska kunna få skadestånd på grund av kränkning krävs först och främst alltså att kränkningen ska ha uppkommit genom att föräldrarna begått ett brott. Det kan inte röra sig om vilket brott som helst, det krävs att brottet är ett "angrepp mot person, frihet, frid eller ära" (SkL 2 kap. 3 §).

Har föräldrarna gjort sig skyldiga till brott?

Jag kan inte på rak arm bedöma om föräldrarna har begått något brott, eftersom jag inte vet några detaljer kring händelsen, vad som står i mailet eller liknande. Ett brott som skulle kunna stämma överens med deras handlande är förtal.

Angrepp mot ära är som sagt sådana brott som kan ge grund för skadestånd på grund av kränkning. Denna kategori av brott innefattar bl.a. förtal.

Förtal innebär att någon pekar ut någon annan som antingen

brottsling, klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar uppgift som är avsedd att utsätta denne för andras missaktning.

(BrB 5 kap. 1 §)

Det har ingen betydelse om uppgiften som spridits är sann eller inte, handlingen kan utgöra brott ändå.

Vad kan du göra?

Om du vet med dig att föräldrarnas agerande skulle kunna utgöra förtal, t.ex. om mailet innehöll uppgifter om dig som varit avsedda att utsätta dig för andras missaktning, råder jag dig att polisanmäla detta. Det krävs nämligen att det är utrett att ett brott har begåtts för att du ska ha rätt till skadestånd. Sedan kan du gå vidare med en stämningsansökan.

Jag hoppas du fått svar på din fråga återkom gärna om du har några mer frågor. Önskar dig lycka till med ärendet!

Med vänlig hälsning,

Moa KryhRådgivare