Likvidation och upplösning av handelsbolag

2015-03-15 i Uppsägning
FRÅGA
Hej jag är 50% delägare i ett handelsbolag (butik). Min andel har jag på avbetalning till min kollega jag köpte in mig med. Jag har betalat av ca hälften av skulden nu.Nu kan vi inte komma överens om hur företaget ska skötas och inget kompanjonavtal finns skrivet. Han vill inte låta mig lösa ut honom (som var tanken från början) och inte heller lösa ut mig. Kan jag kräva att han löser ut mig ur bolaget? Hur blir det med resterande skulden och kan jag få tillbaka pengarna jag redan betalt honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föreskrifter om likvidation och upplösning regleras i det här fallet i lag om handelsbolag och enkla bolag (BL).

Av 2 kap. 24 § BL framgår det att ett bolagsavtal kan träffas för obestämd tid, bestämd tid eller för en bolagsmans livstid. Förutsättningarna kan därmed skilja sig åt beroende på bolagsavtalet. Om vi ponerar att er affärsverksamhet drivs på obestämd tid kan avtalet sägas upp när som helst. Uppsägningstiden är i sådana fall sex månader om inget annat har avtalats. Däremot finns inte samma möjlighet för uppsägning om företaget bedrivs på exempelvis bestämd tid. Samverkan ska i sådana fall tidigast avvecklas då tiden löpt till ända.

Det är dock viktigt att påpeka att det finns en undantagsbestämmelse som möjliggör att likvidera företaget, med omedelbar verkan, oavsett om samverkan i handelsbolaget avser obestämd tid eller inte. Detta kan däremot endast ske om din vän åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning enligt 2 kap. 25 § BL.

Om vi antar att ert handelsbolag är föremål för likvidation behöver alla kända skulder betalas till tredje man innan bolagets tillgångar kan skiftas. När skulderna är betalda har du rätt att få tillbaka din behållna insats i bolaget enligt 2 kap. 34 § BL.

Du behöver sammanfattningsvis reda ut huruvida ert handelsbolag är träffat på obestämd tid eller inte. Handelsbolag drivs vanligtvis utan tidsbegränsningar och i sådana fall gäller uppsägningstid på sex månader om inget annat har avtalats. Om undantagsbestämmelsen blir tillämplig så finns möjlighet för extraordinär uppsägning med omedelbar verkan. Slutligen ska skulderna betalas och överskottet fördelas mellan er.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning (15)
2021-10-20 Vilka rättigheter har man om en annan bolagsman vill säga upp sig?
2021-01-25 Hur säger man upp ett bolagsavtal?
2020-12-25 Utträde ur ett handelsbolag när bolagsman är oåtkomlig
2020-01-03 Kan man säga upp ett muntligt bolagsavtal om annan delägare motsätter sig det?

Alla besvarade frågor (96487)