Likvidation och upplösning av handelsbolag

Hej jag är 50% delägare i ett handelsbolag (butik). Min andel har jag på avbetalning till min kollega jag köpte in mig med. Jag har betalat av ca hälften av skulden nu.

Nu kan vi inte komma överens om hur företaget ska skötas och inget kompanjonavtal finns skrivet.

Han vill inte låta mig lösa ut honom (som var tanken från början) och inte heller lösa ut mig.

Kan jag kräva att han löser ut mig ur bolaget? Hur blir det med resterande skulden och kan jag få tillbaka pengarna jag redan betalt honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föreskrifter om likvidation och upplösning regleras i det här fallet i lag om handelsbolag och enkla bolag (BL).

Av 2 kap. 24 § BL framgår det att ett bolagsavtal kan träffas för obestämd tid, bestämd tid eller för en bolagsmans livstid. Förutsättningarna kan därmed skilja sig åt beroende på bolagsavtalet. Om vi ponerar att er affärsverksamhet drivs på obestämd tid kan avtalet sägas upp när som helst. Uppsägningstiden är i sådana fall sex månader om inget annat har avtalats. Däremot finns inte samma möjlighet för uppsägning om företaget bedrivs på exempelvis bestämd tid. Samverkan ska i sådana fall tidigast avvecklas då tiden löpt till ända.

Det är dock viktigt att påpeka att det finns en undantagsbestämmelse som möjliggör att likvidera företaget, med omedelbar verkan, oavsett om samverkan i handelsbolaget avser obestämd tid eller inte. Detta kan däremot endast ske om din vän åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning enligt 2 kap. 25 § BL.

Om vi antar att ert handelsbolag är föremål för likvidation behöver alla kända skulder betalas till tredje man innan bolagets tillgångar kan skiftas. När skulderna är betalda har du rätt att få tillbaka din behållna insats i bolaget enligt 2 kap. 34 § BL.

Du behöver sammanfattningsvis reda ut huruvida ert handelsbolag är träffat på obestämd tid eller inte. Handelsbolag drivs vanligtvis utan tidsbegränsningar och i sådana fall gäller uppsägningstid på sex månader om inget annat har avtalats. Om undantagsbestämmelsen blir tillämplig så finns möjlighet för extraordinär uppsägning med omedelbar verkan. Slutligen ska skulderna betalas och överskottet fördelas mellan er.

Vänligen,

Homan GeramiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Uppsägning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”