Likabehandling av syskonbarn i testamente?

2016-08-12 i Testamente
FRÅGA
Min mans farbror har gått bort nyligen och hade inga egna barn utan tre syskon men man har hittat ett testamente där endast två av fem syskonbarn finns med så min fråga är om syskonen går lottlösa?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB), du hittar lagen här.

En person har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente, se ÄB 9 kap. 1 §. Under förutsättning att testamentet är giltigt (skriftligen upprättat och undertecknat med två vittnens samtidiga närvaro) ska alltså den avlidnes kvarlåtenskap delas upp enligt testamentet. Detta innebär att om endast två syskonbarn nämns i testamentet är det endast de två syskonbarnen som får ta del av kvarlåtenskapen.

Den enda inskränkningen i en persons rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente är att personens bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) alltid har rätt till sin laglott. Eftersom syskonbarnen inte är bröstarvingar till den avlidne kan de inte klandra testamentet på den grunden, och går således lottlösa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84258)