Leverantören av en redan betald tjänst har gått i konkurs. Kan jag kvarhålla dennes egendom som säkerhet för leveransen av tjänsten?

2017-10-12 i Konkurs
FRÅGA
Har beställt takbyte fått offert, betalt förskott.Firman har ställt upp byggställning, gick sedan i konkurs. Inget arbete utfört.Har jag någon möjlighet att hålla kvar ställningen som "pant"?Eller liknande.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Konflikten du beskriver kallas borgenärsskyddskonflikter när man pratar om köp av varor mot förtida betalning. Om säljaren går i konkurs uppstår en osäkerhet ifall köparen ska få leverans av varorna, och på så sätt få "skydd mot säljarens borgenärer" som det kallas i lagtext. I förhållanden där säljaren är ett företag och köparen är en konsument brukar konflikten lösas genom att konsumenten har rätt till varan om varan är "specialiserad", dvs om det går att peka ut vilken vara det är. Detta kan ske genom att varan är åsidolagd för köparens räkning eller om det på något annat sätt framgår att varan är avsedd för köparen, se konsumentköplagen 49 §.


Hur denna konflikt löses när det är tal om en tjänst är svårare att svara på. En tjänst kan ju inte specialiseras på det sättet som ett fysiskt objekt. Enligt konsumenttjänstlagen 28 § finns en rätt för köparen att kräva att näringsidkaren (företaget i detta fall) utför tjänsten vid dennes dröjsmål med utförandet, men regeln är inte direkt tillämplig när företaget har gått i konkurs.


I konsumenttjänstlagen 29 § 2 st finns en bestämmelse som innebär att köparen får häva avtalet om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål av väsentlig betydelse för konsumenten(köparen). Eftersom företaget du beställt tjänsten av gått i konkurs kan du inte längre förvänta dig att de levererar tjänsten, och du kan därav förvänta dig ett dröjsmål av väsentlig betydelse för dig. Detta skulle i sin tur innebära att du har rätt att häva avtalet med säljaren.


Beträffande byggställningen är det dock svårt att svara på om du har en legitim anledning till att nyttja den ganska oreglerade s.k "retentionsrätten", dvs att kvarhålla företagets egendom som säkerhet för din utlovade tjänst. Den enda källan jag kan komma på för att närma mig din situation är rättsfallet NJA 1985 s. 205 där en plåtslagare erkändes rätt att kvarhålla plåtar som denne utfört arbete på som säkerhet för sin fordran på det utförda arbetet.


Detta fall skiljer sig dock från ditt eftersom plåtslagaren utfört arbete på plåtarna och hade en fordran på ett belopp motsvarande detta arbete på konkursboet.


Sammanfattningsvis bedömer jag dina chanser att häva avtalet som ganska bra. Beträffande byggställningen rekommenderar jag att du pratar med konkursförvaltaren om saken. Jag kan inte svara på om du har rätt att kvarhålla byggställningen som säkerhet tyvärr.Jag hoppas att du är någorlunda nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (267)
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?
2021-07-31 Vad händer om dödsboet har stora skulder?

Alla besvarade frågor (95724)