FrågaKÖPRÄTTKöplagen06/12/2016

Leverans skadad - ansvar

Hej

Min sambo har ett företag och har beställt möbler.

Våra möbler kom fram i tid men de var skadade. De var inte säkrade inne i transporten.

Så vad kan han begära? Häva köpet, begära nya varor? Säljaren hävdar att det beror på en oförutsedd händelse nämligen att det hade blivit halt men att hänvisa till oförutsedd händelse gäller enligt min förståelse försenad ankomst?

Tack på förhand !

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att din sambo har köpt möblerna för företagets räkning, varför hen klassas som näringsidkare. I den mån ni inte avtalat annat är KöpL således tillämplig, se 3 § KöpL. Det framkommer utifrån din text att leveransen (möblerna) var skadad när ni tog emot den, på grund av transporten.

Enligt 13 § 1 st KöpL stadgas att risken för varan går över på köparen när varan är överlämnad. Den av parterna som bär risken för varorna under transporten är således ansvarig för eventuella skador som uppkommit. Om exempelvis köparen bär ansvaret, kan denne inte häva köpet eller göra skadeståndsanspråk gällande på den grunden att varan förstörts/skadats. Det är därför nödvändigt att avgöra när risken gått över på köparen, det vill säga när varan anses vara avlämnad. Då det inte framkommer av din fråga att ni har avtalat detta, blir 6 eller 7 § § KöpL tillämpliga.

6 § KöpL reglerar hämtningsköp, det vill säga när köparen åker till säljarens affärsställe och tar över varan och då anses varan således vara avlämnad (risken har gått över). När köparen då åker därifrån med varan, svarar denne för det som sker under transporten.

7 § reglerar s.k transportköp, och här finns två situationer där säljaren kan ansvara:

1. Om leveransen ska transporteras till köparen inom en och samma ort, eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen, och i samband med detta övergår risken till köparen.

2. I de fall förutsättningarna i ovanstående situation inte är uppfyllda, går risken över på köparen när varan överlämnas till transportföretaget. I dessa fall, ansvarar köparen för skador som uppkommer under transporten.

Beroende på omständigheterna i er situation, dvs hur leveransen skedde, så kommer din sambo såsom köpare att ansvara, i de fall det inte är ett transportköp enligt 7 § 1 st KöpL.

Ifall säljaren ansvarar för de skador som uppkommit, kan ni göra påföljder gällande, se 30 § KöpL. Avhjälpande enligt 34 § är aktuellt, eller om skadorna är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren bort insett detta, så kan omleverans komma på tal. Som sista utväg kan ni påtala hävning, men då krävs att de andra påföljderna inte har genomförts samt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och att säljaren bort insett detta.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Johanna BarfoedRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo