Ledningsrätt tomt - ta bort elledning?

2019-09-30 i Servitut
FRÅGA
Jag skulle vilja ha hjälp med att ta reda på vad som gäller med tomter och ledningsrätter. Vi ska köpa en tomt som håller på att avstyckas. På tomten står en luftledning med el. Är det vi som köpare som står för kostnaden för borttagning av stolpen eller är det säljaren?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att ni ska köpa en tomt med en ledningsrätt och du undrar vem som ska bekosta att ta bort ledningen.

Eftersom din fråga handlar om ledningsrätt blir ledningsrättslagen tillämplig.

Ledningsrätter

En ledningsrätt är en form av intrång i en fastighetsägares äganderätt och därmed har fastighetsägaren rätt till ekonomisk kompensation. Lantmäterimyndigheten beslutar om så kallade ledningsrätter som sedan förs in i fastighetsregistret. En ledningsrätt är alltså kopplad till en viss fastighet. En ledningsrätt gäller för all framtid och gäller även mot ny ägare till fastigheten. En ledningsrätt kan endast ändras eller upphävas genom att Lantmäteriet utfärdar en ny ledningsrättsförrättning. Du kan läsa mer om detta på Lantmäteriets hemsida, se här.

En ledningsrätt är alltså kopplad till en fastighet och innebär att den som har rätten får utnyttja en fastighet på det sätt som ledningsrätten föreskriver.

Kan ni ta bort ledningen?

Förutsatt att det finns en ledningsrätt kopplad till fastigheten som ger ledningsrättsinnehavaren rätt till att ha en luftledning på tomten har varken ni eller säljaren rätt att ta bort stolpen. Vilka rättigheter den som äger ledningsrätten har framgår av det ledningsbeslut som Lantmäteriet har utfärdat, se 22 §.

Vad gäller?

Förutsatt att det finns en ledningsrätt som ger någon rätt att ha elledningen på tomten har varken ni eller säljaren rätt att ta bort stolpen. Ifall ni blir ägare till tomten har ni dock rätt att få ekonomisk kompensation för ledningsrätten. Om det inte finns någon ledningsrätt kopplad till tomten har både ni och säljaren rätt att ta bort stolpen. I sådana fall får ni avtala om vem som ska bekosta borttagandet av stolpen. Om ni vill att säljaren ska stå för den kostnaden bör ni alltså skriva in det i ert köpeavtal.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig! Ifall du har fler frågor eller behöver ytterligare juridisk rådgivning av Lawlines juristbyrå kan du kontakta mig på axel.bellander@lawline.se.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (285)
2021-05-02 Vilka rättigheter har markägaren vid utövandet av min servitutsrätt?
2021-04-30 Får en härskande fastighet frångå servitut för att kunna avverka skog?
2021-04-28 Ska ersättning utgå för servitut?
2021-04-21 Vem ska betala för underhåll av väg med servitut?

Alla besvarade frågor (92012)