Ledningsrätt

2016-04-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! På den fastighet jag köpte nyligen står en transformator. Det finns inget servitut, bara ett muntligt avtal med tidigare ägare från 70-talet. De som äger transformatorn stödjer sig på att Lantmäteriet låtit den få stå där. Den står 11 meter från bostadshuset och ledning till grannen går under mitt hus. De som äger transformatorn vill skydda sig med att jag köpte fastigheten med vetskap att den finns här. Jag fick ingen upplysning av tidigare ägare vad som gällde och jag tog kontakt med en jurist för att känna mig tryggare. Jag frågade mäklaren som inte ansåg att den var obekväm på plats. Nu vill jag veta om ett gammalt muntligt avtal kan gälla hur som helst och med vilka villkor som inte går att hänvisa till. De begär även att två meter utanför och runt transformatorn ska de bestämma över.Eftersom jag är ny ägare vore det lämpligt att allt omprövas.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad har de för rätt att befinna sig på din fastighet med ledningar och transformator? Rätten kallas för ledningsrätt och regleras i ledningsrättslagen (här). Den ger ägaren av transformatorn rätt att få plats på din fastighet för att underhålla själva anordningen och ledningarna.

Det du kan göra är att begära att lantmäteriet omprövar ledningsrätten (här), och din rätt till ersättning om du anser att den sänker din fastighets värde (här).

Ett alternativ är att be kommunen se över placeringen för transformatorn om det är din hälsa du är orolig för. (här)

Undersökningsplikten (här) som ägaren av transformatorn hänvisar till är inte lika långt gående för rättsliga fel (här). Det du kan göra är att kontakta säljaren för avdrag på köpeskillingen eller häva köpet helt (här), men du lär då kunna visa på att säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder som paragrafen lyder. Det är i allmän domstol detta prövas.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att gå vidare med transformator olägenheten, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger (här)”

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88123)