Ledighet för utbildning avseende facklig verksamhet

2015-09-05 i Tjänstledighet
FRÅGA
HejJag vill gå en facklig kurs i två dagar som jag behöver ansöka om tjänstledighet för.Kan min arbetsgivare neka mig tjänstledighet för en sådan kurs?Har varit fast anställd sen 15-06-08 och kursen är i september 2015.mvh
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om anställdas rätt till ledighet för studier finns i den s.k. studieledighetslagen, som du hittar här.

Enligt lagens första paragraf har alla offentligt eller privat anställda som vill undergå utbildning rätt till den ledighet från sin anställning som behövs.

Enligt tredje paragrafens första stycke tillkommer rätten alla arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Enligt andra stycket har anställda som vill genomgå facklig utbildning rätt till ledighet trots att den anställde inte uppnått anställningstiden som beskrivs i första stycket.

Sammantaget innebär detta att din arbetsgivare inte har laglig rätt att neka dig tjänstledighet för en sådan kurs. Eftersom det är möjligt att i kollektivavtal göra avvikelser från tredje paragrafen (se 2 § studieledighetslagen) finns det dock en risk att det finns andra regler i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats som gör det möjligt att neka dig tjänstledighet för fackliga kurser, så för att vara helt säker på din sak skulle råda dig att kolla upp vad som står i ditt kollektivavtal.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tjänstledighet (110)
2020-06-29 När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?
2020-03-26 Kan man säga upp någon som är tjänstledig?
2020-03-21 Vad händer när jag kommer tillbaka från min tjänstledighet?
2020-03-05 krav på uppnådda studieresultat vid tjänstledighet för studier

Alla besvarade frågor (81676)