Leder diskussion av avtal till bundenhet?

2016-08-10 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, vi har diskuterat att hyra lokal varje fredag men aldrig sagt ja till avtalet. Däremot säger hyresvärden att detta är bindande (mail från mig):"Ok, vi förstår! Då får vi nog göra så att vi kör per timme fram till augusti och kör veckoavis från och med då. Skickar du nytt avtal med de förutsättningarna?"Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

För att ett avtal ska ha kommit till stånd i fallet likt ditt krävs oftast något som i avtalsrättslig mening brukar kallas anbud-acceptmodellen. Den innebär att när part X ger ett förslag angående ett avtal (anbud) och part Y accepterar förslaget (accept) uppkommer ett avtal. Parterna är alltså överens om avtalet. När avtal uppkommit är parterna bundna till det.

Om part Y däremot inte tycker om det föreslagna avtalet kan Y ge ett motbud (ex. X vill sälja en vara för 100 kr, men Y tycker det är för dyrt så Y föreslås att priset ska sänkas till 90 kr), vad som då sker är en s.k. oren accept. Det innebär alltså att ett avtal INTE har uppståt. Y blir istället den nya anbudsgivaren och det är upp till X att acceptera anbudet.

För att applicera modellen i ditt fall krävs alltså att antingen du eller hyresvärden har gett ett förslag (anbud) om ett avtal som motparten har accepterat (accept). Om det däremot har skett diskussioner om ex. pris eller tider har ovan nämnda orena accept skett och ett giltigt avtal har ännu inte kommit till stånd.

Sammanfattning: En diskussion angående avtalet (ex. om pris eller tider för lokalhyran) är inte bindande. Avtalet blir först bindande när ett anbud har accepterats. Det sker när en part svarar jakande till ett föreslaget avtal.

Om du har några följdfrågor eller om något är oklart, tveka inte att skriva en kommentar så ska jag försöka svara på det så gott jag kan!

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (323)
2021-03-23 Fråga om vilken acceptfrist som gäller vid ett muntligt anbud
2021-03-17 Är avtal om köp av bil bindande?
2021-03-14 Återkallelse av anbud
2021-02-28 Är moderna kommunikationsmedel likställda med muntliga anbud eller ''brev och chatt?

Alla besvarade frågor (91260)