Leasinggivares skyldighet vid dröjsmål

2019-08-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har privatleasat en bil som skulle komma nu i augusti, Jag har inte fått någon information om hur det går med leveransen m.m, en dag så fick jag nog och ringde själv till återförsäljaren och frågade hur det går med bilen och dess leveransdatum.som svar fick jag att den är 2 månader försenat (oktober är nya leveransdatumet) på grund utav semestertid på fabriken.nu sitter jag i ett kritiskt läge då jag inte har bil för att komma till arbete etc, jag har pratat med försäljaren om att få en lånebil tills dess att min bil blir levererad.om säljaren nekar till lånebil, hur går jag tillväga då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Leasingavtal omfattas dessvärre inte av konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen, utan det är endast leasingavtalet som reglerar vad som gäller vid dröjsmål (jfr 9 § konsumentköplagen).

Du bör alltså i första hand se över leasingavtalet vad beträffar dröjsmål, eftersom leasingtagaren inte skyddas av ovan nämnda lagstiftning.

Du som konsument är vid privatleasing normalt hänvisad till leverantören för att utkräva ansvar för dröjsmål eller fel på bilen. Vissa leasingavtal anger att konsumenten kan utkräva ansvar både av leasinggivaren och leverantören. Flertalet leasingavtal anger dock uttryckligen att leasinggivaren inte har något ansvar för dröjsmål eller fel på bilen, att konsumenten förbinder sig att inte rikta några krav mot leasinggivaren på grund av dröjsmål eller fel på bilen och ett enstaka leasingavtal anger att konsumenten ska hålla leasinggivaren skadelös för alla kostnader och allt ansvar som kan uppkomma med anledning av konsumentens reklamation till leverantören.

Jag råder dig att kontakta Konsumentverket för att få vägledning i hur du kan rikta krav mot leasinggivaren, men detta beror som sagt helt och hållet på avtalsinnehållet.

Jag hoppas att du får ordning på leasingförhållandet och att du finner svar i ditt avtal.

Hoppas att du fick viss vägledning i din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1267)
2020-02-13 Vad krävs för att återkalla en skriftlig fullmakt?
2020-02-12 Gäller en framtidsfullmakt efter fullmaktsgivarens bortgång?
2020-01-29 Skolfråga - besvaras ej.
2020-01-28 Krav på tydlighet, precisering och fullständighet vid uppsägning

Alla besvarade frågor (77138)