FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/09/2018

Lawline svarar ej på skoluppgifter

Hej!

Jag läser en kurs i rättskunskap och har fått följande frågeställning som jag tyckte var klurig att svara på. Har ni något förslag till svar på frågan?

Konsulten Göran von Buske har fått tre uppdrag av Arcticgruppen AB. Den första är

möjligheterna att exploatera Inreliden, den andra att exploatera Avabäck och den

tredje att exploatera Morken.

Inget av detta lyckas särskilt väl. Beräkningarna för Inreliden är uppenbart felaktiga

och inget som Arcticgruppen kan använda.

Beräkningarna för Avabäck ser bra ut på pappret så Arcticgruppen sätter igång med

arbetet. Efter en tid visar det sig dock att marken är ytterst olämplig för exploatering

och man undrar hur von Buske kunde komma fram till sina slutsatser.

Kan Arcticgruppen göra några påföljder gällande gentemot von Buske i dessa

situationer?

von Buske har enligt avtalet med Arcticgruppen blivit lovad förskottsbetalning för

arbetet med Morken. Efter alla problem med von Buske så får von Buske dock ingen

förskottsbetalning. von Buske surnar till. Kan han göra någon påföljd gällande

gentemot Articgruppen? Metodmässigt kan denna fråga vara lite besvärlig att besvara

eftersom det kan kräva laganalogier från annan lagstiftning och diskussion kring

allmänna principer. Den juridiska litteraturen kan vara ett lättare sätt att närma sig

frågan. Återigen kan Jan Ramberg & Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt, vara ett

lättare sätt att närma sig frågan.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Med anledning av detta kan jag dessvärre inte besvara din fråga.

Jag hoppas att du finner ett svar på din fråga på ett annat vis.

Aksinja RönnlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000