Allmän fråga om straffrätt/processrätt

2016-12-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Har en fråga om denna nyhet: http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/slagen-elevassistent-avskedas-det-k%C3%A4nns-f%C3%B6r-dj%C3%A4vligt-1.4027159det står så här i nyheten: Eleven har tidigare varit polisanmäld för våld mot skolpersonal och använde då ett tillhygge att slå med. I september polisanmäldes eleven av Azin Darvishzad och i polisförhör uppger elevens läkare att eleven har ett funktionshinder som innebär oförmåga att kontrollera ilska. Läkaren avrådde polisen från att ställa frågor till eleven med hänvisning till dennes funktionshinder och polisutredningen lades ner.Men vad jag vet så finns det ingen lag som tillåter människor med utvecklingsstörning att bryta mot lagar utan att straffas, hur kommer det sig i detta fallet? Alla människor ska ställas inför rätta oavsett vem man är, för i Sverige finns det ju ingen lag som ger funktionsnedsatta personer tillåtelse att begår brott utan att straffas?http://urskola.se/Produkter/105063-Livskraft-Utvecklingsstorda-i-fangelse där står det: Personer med utvecklingsstörning kan dömas till fängelse i Sverige. Det är ovanligt utomlands, där det ofta är straffrihet för utvecklingsstörda.Att polisen väljer att inte förhöra killen för misshandel och istället lägga ner utredningen låter mer som att polisen inte jobbar lagligt och demokratiskt och kanske korrupt, är detta ok?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Då din fråga inte verkar avse ett konkret juridiskt ärende får jag intrycket av att din fråga egentligen berör en skoluppgift eller en allmän fundering som du har. Då vi på Lawline endast besvarar frågor som berör konkreta juridiska ärenden (exempelvis hur ett visst avtal ska tolkas eller om en person har rätt att reklamera en vara i ett visst fall) kan jag därför dessvärre inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?