Låssmeds försummelse i tjänsten

FRÅGA
Hej,Vad har vi för rätt att begära skadestånd av en låssmed som i samband med att denna bröt upp vår ytterdörr slant med hammaren eller skruvmejseln och gjorde en skada på dörren ca 10 cm från låset som denna dessutom ritade över med en svart tuschpenna på en brun dörr? Själva jobbet är vi nöjda med men skada har gjort att vi gått från att ha en ny och snygg designdörr till en ny dörr med en tydlig skada som är överritad med svart tuschpenna.Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Att en låssmed i samband med sitt tjänsteutövande skadar er dörr genom att slinta med sina verktyg är en typisk form av försummelse och är därmed en skadeståndsgrundande handling och angripbar genom skadeståndslagens 4 kapitel 1 §.

Detta lagrum statuerar huvudregeln om att arbetsgivare bär ansvar för sina arbetstagares ovarsamma handlingar i tjänsten. Arbetsgivaren skall alltså ersätta skadan i enlighet med 5 kapitlet 7 § som lyder enligt följande;

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för

1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,

2. annan kostnad till följd av skadan,

3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

Med andra ord skall dörren alltså återställas till dess ursprungliga skick innan händelsen, antingen genom att låssmedsföretaget uppbär kostnaden för reparation om så är möjligt eller annars inköp av en ny dörr.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (117)
2021-01-13 Vem blir skadeståndsskyldig vid fel som sker i tjänst?
2020-12-09 Blir en arbetstagare ersättningsskyldig när hen gjort sönder sin arbetsgivares egendom?
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar

Alla besvarade frågor (88087)