"LASning" vid bristande utbildning

2015-06-20 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag jobbar som modersmål lärare fast jag är inte behörig och saknar en lärar utbildning. Pga detta har jag varit visstidsanställd nu i snart 2 år. Min arbetsgivare är väldigt positiv och säger att jag gör en bra jobb men säger att hen "får inte erbjuda" en fast tjänst eftersom jag är inte utbildade som lärare. Men LAS säger att visstetidsanställning bli tillsvidare automatisk efter två år. Kan jag hävda detta eftersom modersmålslärare är undantagna kravet på både legitamationen OCH behörighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om tidsbegränsade anställningar

Det stämmer att en allmän visstidsanställning efter två år under en femårsperiod övergår till en tillsvidareanställning, 5 § andra stycket lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren står då inför valet att antingen låta anställningsavtalet upphöra efter avtalad tid genom att ge besked till arbetstagaren eller att låta den tidsbegränsade anställningen övergå till en tillsvidareanställning, 5 § andra stycket och 15 § första stycket.

Avvikelser från LAS i kollektivavtal

LAS är dock semi-dispositiv, innebärande att avvikelser får göras från lagens bestämmelser i kollektivavtal, 2 § tredje stycket. Jag gissar på att du är bunden av ett kollektivavtal genom din anställning.

Avslutande råd

Jag rekommenderar att du tittar igenom kollektivavtalet för att se om det förekommer avvikelser från huvudregeln i LAS. Om inget sådant finns, kan du fortfarande arbeta som vikarie hos samma arbetsgivare i två år innan du blir "LASad", det vill säga innan arbetsgivaren måste tillsvidareanställa dig eller släppa dig. Om kollektivavtalet inte avviker från LAS eller om du inte är bunden av ett, och du inte kan arbeta som vikarie, så ser jag inget hinder mot att du kan bli tillsvidareanställd eftersom det är arbetsgivarens skyldighet att låta din anställning upphöra om din brist på utbildning är ett hinder.

Nedan finner du lagen som jag har hänvisat till.

LAS

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (697)
2020-07-31 Kan jag kräva fast anställning?
2020-07-31 Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?
2020-07-28 Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?
2020-07-22 Hur ska en provanställning avslutas?

Alla besvarade frågor (82785)