Läser domaren förundersökningen inför brottmålsrättegång?

2020-07-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Är det verkligen så i en brottsmålsrättegång, att vare sig domaren eller de övriga nämndemännen inte har läst förundersökningen ? Hur kan de så veta att de båda motparterna talar sant eller inte lägger till eller drar ifrån någonting ? I synnerhet då när de inte ens behöver begå ed ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

"Läser domaren och nämndemännen inte förundersökningen?"

I brottmålsrättegång gäller något som kallas omedelbarhetsprincipen. Det innebär att rätten får som huvudregel endast grunda domen i brottmål på information som tagits upp vid huvudförhandlingen (30 kap. 2§ första stycket rättegångsbalken). Detta innebär att rätten, både domaren och nämndemännen, inte ska läsa förundersökningen i förväg, utan endast utgå fram vad som tas upp vid rättegången. Därför måste bland annat åklagaren vid huvudförhandlingen gå igenom de delar av förundersökningen som åklagaren anser ska ligga till grund för domen. Denna princip ska bidra med att skapa en rättvis utgångspunkt parterna emellan, och att rätten ska få all relevant bevisning presenterad för sig koncist och precist.

I brottmålsrättegångar gäller även en annan princip som brukar kallas muntlighetsprincipen. Denna princip innebär att parter och vittnen i målet som huvudregel ska höras muntligen vid förhandlingen, och inte via inlämnade eller upplästa förhör (46 kap. 5§ RB). Endast i undantagsfall får rätten grunda en dom på skriftliga förhör i förundersökningen, om rätten finner det lämpligt (46 kap. 6§ fjärde stycket RB). Dessa undantag kan exempelvis vara om den som ska höras har avlidit, eller om utredningen i målet är komplicerad. Denna princip tjänar samma syfte som omedelbarhetsprincipen, och finns också till för rättssäkerhetens skull så att alla parter i målet har möjlighet att ställa frågor och ifrågasätta ett vittnesmål.

"Hur vet man att parterna talar sanning?"

Detta är en bevisvärderingsfråga, och något som rätten får väga mot övrig muntlig och skriftlig bevisning som tas upp under rättegången, trots att tilltalad och målsägande inte avlägger ed (35 kap. 1§ RB). Om den som blir förhörd säger andra saker vid rättegången än vid polisförhör, händer det att åklagaren konfronterar personen och frågar varför uppgifterna har ändrats samt frågar vilka uppgifter som stämmer.

Sammanfattningsvis, för att besvara din fråga koncist; nej huvudregeln är att rätten inte ska läsa förundersökningen i förväg på grund av omedelbarhets- och muntlighetsprincipen, och det är rätten som ska avgöra förhörens bevisvärde och personens trovärdighet, bland annat utifrån annan bevisning i målet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98667)