Låsbyte på gemensam bostad - tvistefråga eller brott?

FRÅGA
Hej. Efter separationen har mitt ex byt lås på vårt gemensamma hus. Jag har gjort en polisanmälan och min förre detta sambo blev misstänkt för egenmäktig förfarande. Idag fick jag veta att ärendet ligger hos en åklagare som ska bestämma om det är en tvist eller brott. Kan det vara så att mitt ex vill inte erkänna att hon har bytt lås och då blir det ord mot ord och hon slipper blir dömt för brott? Vad händer om åklagaren bestämmer att det är en tvist? Kommer jag aldrig att få nycklarna tillbaka till min fastighet igen??Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om man byter ett lås och utestänger den andre ägaren, utan dennes samtycke, har man olovligen rubbat dennes besittning av bostaden. Man kan därmed ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande, 8:8 Brottsbalken.

Om du och din exsambo inte varit överens om att du inte skulle ha tillträde till bostaden är hennes handlande objektivt sett att anse som egenmäktigt förfarande. Det krävs också att hon haft uppsåt (dvs. avsikt) att olovligen rubba din besittning. Om hon till exempel trott att ni varit överens om att du skulle bo någon annanstans, kanske hon inte haft avsikt att olovligen rubba din besittning.

Åklagaren gör en bedömning om det finns tillräcklig bevisning för att brott har begåtts och väcker i så fall åtal. Åklagaren kan också göra bedömningen att rekvisiten för egenmäktigt förfarande inte är uppfyllda (till exempel om det har förelegat en överenskommelse mellan dig och din sambo gällande bostaden), och då är det en tvistfråga.

Om åklagaren bedömer att det är en tvistfråga snarare än brott innebär det att du själv får väcka talan vid en tingsrätt. Denna process är civilrättslig och rör inte frågan om ett brott förekommit eller inte, utan istället vem som har rätt till egendomen. Bostaden är samboegendom, se3 och 5 §§ Sambolagen. Om ni inte kommer överens om fördelningen efter er separation kan du begära bodelning. Begäran måste dock göras inom ett år från att förhållandet upphörde, 8 § Sambolagen. Kommer ni inte överens kan en bodelningsförrättare förordnas, 26 § Sambolagen. I annat fall får du väcka talan och inleda en civilrättslig process i domstol, vilket kan ta tid och kosta mycket pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (718)
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff

Alla besvarade frågor (94351)